هيات مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك گيلان مشخص شدند

رشت- ايرنا- با برگزاري هشتمين دوره انتخابات هيات مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك شاخه گيلان ، اعضاي هيات مديره و اجرايي اين انجمن مشخص شدند.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي شركت برق منطقه اي گيلان به ايرنا، هشتمين دوره انتخابات انجمن مهندسين برق و الكترونيك شاخه گيلان با حضور 150 نفر از اعضاي انجمن در سالن آمفي تئاتر مخابرات استان گيلان برگزار شد.
در اين انتخابات با مشخص شدن هيات نظارت، انتخابات برگزار و تعداد 112 راي اخذ شد كه پس از شمارش آراء، اعضاي هيات مديره انجمن استان به شرح زير انتخاب شدند:
1- عظيم بلبل آبادي شركت برق منطقه اي گيلان
2- طاهر قمي تبار شركت برق منطقه اي گيلان
3- حسين افراخته دانشگاه گيلان
4- عادل سليماني شركت برق منطقه اي گيلان
5- ارسلان نظرزاده شركت توزيع نيروي برق گيلان
6- گودرز چراغي شركت مخابرات گيلان
7-حمزه عيسي زاده شركت برق منطقه اي گيلان
8- عليرضا پارسايي شركت مخابرات گيلان
9- فرزان دستيار شركت برق منطقه اي گيلان
10- حميد باشلقي فومني پارك علم و فناوري استان گيلان
11- اسماعيل بهروز نرگسي شركت مخابرات گيلان
12- علي اكبر جوهري شركت توزيع نيروي برق گيلان
همچنين مهران صدر ممتاز، فرزاد فلاحي، رسول صادق نژاد و آبادرستمي به عنوان اعضاي هيات اجرايي انجمن مهندسين برق و الكترونيك شاخه گيلان انتخاب شدند.ك/1
7296/6070