گسترش ديابت به عنوان تهديد سلامت زنگ خطرها را به صدا درآورده است

خمين- ايرنا- كارشناس مسوول بيماريهاي غيرواگير شبكه بهداشت و درمان خمين گفت: بيماري ديابت درسالهاي اخير باروند شتاباني دامنه تهديد خود را بر سلامت جامعه پهن كرده و زنگ خطرها در اين حوزه به صدا درآمده است.

اكرم عروجي روز دوشنبه در سومين همايش كنترل و پيشگيري از بيماري ديابت افزود: شهرستان خمين با دو هزار بيمار ديابتي رتبه سوم اين بيماري را بعد از شهرستان اراك و شازند در استان به خود اختصاص داده و بايد براي رشد نگران كننده اين بيماري چاره انديشي شود.
وي اظهاركرد : 859 نفر از بيماران ديابتي اين شهرستان در مناطق روستايي و بقيه در مناطق شهري سكونت دارند و شيوع ديابت در جامعه ميانسال و حتي كودكان نشان از رفتارهاي زيستي نادرست و تغذيه ناسالم دارد.
كارشناس مسوول بيماريهاي غيرواگير شبكه بهداشت و درمان خمين توضيح داد: معاينه هاي ماهانه و فصلي، توزيع دارو، سرنگ و تحويل دستگاه گلوكومتر ويژه افراد ديابتي در حوزه فعاليت هاي درماني و دارويي ويژه بيماران از اقداماتي است كه در دستور كار مستمر بهداشت و درمان قراردارد.
وي اضافه كرد: از ابتداي دي ماه امسال، طرح غربالگري ديابت براي افراد بالاي 30 سال در روستاها شهرستان اجرا مي شود و اگاهي رساني به بيماران در خصوص رفتارهاي خودمراقبتي و ارجاع آن ها به متخصص در صورت لزوم در برنامه است.
كارشناس مسوول بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اراك نيز در اين همايش گفت: بيماران ديابتي مستعد ابتلا به بيماري هاي ديگر هستند كه فعاليت بدني و ورزش در پيشگيري به بيماري هاي ديگر بسيار موثر است.
سارا ولي زاده افزود: ظيق بزرگي از بيماران ديابتي به ديابت نوع دو مبتلا هستند كه با ورزش هدفمند، تنوع در انجام فعاليت هاي بدني و كاهش وزن و ترك استعمال دخانيات، مي تواند زمينه حساسيت بدن به توليد انسولين را ايجاد كند.
وي، خستگي زياد، تشنگي، دير بهبود يافتن زخم بدن، كاهش وزن، اشتهاي زياد، بروز عفونت هاي مكرر و افزايش ادرار از برخي علايم ابتلا افراد به ديابتي عنوان كرد.
براساس آمارهاي جهاني عامل 9 درصد مرگ و مير ها براثر ابتلا به ديابت است.
در اين همايش راهكارهاي پيشگيري و نحوه اطلاع رساني در شناسايي و درمان ديابت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .ك/2
8122/6199/6013/