فرماندار ساوه: پيوست توانمندي هاي ساوه در توسعه اقتصادي كشور بايد تقويت شود

ساوه-ايرنا-فرماندار ساوه گفت: پيوست توانمندي ها و ظرفيت هاي صنعتي اين شهرستان در توسعه مناسبات اقتصادي كشور و استان مركزي بايد تقويت شود.

محمد بهاروند روز دوشنبه در ديدار با رييس سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان مركزي افزود: توسعه مناسبات اقتصادي رويكرد اساسي دولت تدبير و اميد است و شهرستان ساوه با توجه به ظرفيت هاي توليدي ممتاز زيرساخت هاي لازم را براي تحقق و پيشبرد اين هدف دارد .
وي ادامه داد: با توجه به نرخ اشتغال صنعتي و توليدي موجود، ساوه جزء معدود شهرهايي است كه در سال هاي اخير كمتر با تعطيلي و يا ركود واحدهاي صنعتي و توليدي مواجه شده است.
فرماندار ساوه بيان كرد: شهرك صنعتي كاوه به عنوان شاخص ترين و بزرگترين شهرك صنعتي در كشور است كه بخش قابل توجهي از نيازهاي كشور را در حوزه هاي مختلف تامين مي كند.
وي اظهار كرد: تفويض اختيارات در حوزه معدني نيز سبب مي شود تا بسياري از چالش ها و مشكلات پيش روي واحدهاي معدني فعال در اين شهرستان برطرف شود و بستر نقش آفريني هدفمند و موثر اين حوزه بيش از پيش مهيا شود.
بهاروند ادامه داد: جذب سرمايه گذار از مهمترين اولويت هاي اقتصادي در ساوه است كه بهره مندي از مشاوران و متخصصان صنعتي در اين حوزه بسيار كارساز است.
وي اضافه كرد: ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان دو بال براي توسعه صنعتي همواره در دستور كار مديران و دست اندركاران شهرستان ساوه قرار داشته است و اين مهم در رونق اقتصادي و توليدات با كيفيت و به روز نيز تاثير به سزايي داشته است.
فرماندار ساوه افزود: كمبود آب در واحدهاي صنعتي از مهمترين چالشهاي اساسي در حوزه توليد است كه به نظر مي رسد توسعه واحدهاي صنعتي بايد بر اساس استفاده از پساب خروجي و تصفيه مجدد در دستور كار قرار گيرد.
بهاروند تاكيد كرد: تعامل و مشاركت همه دلسوزان و دلدادگان نظام و انقلاب در حوزه رونق اقتصادي بايد مبتني بر كار كارشناسي باشد .
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي نيز گفت: ساوه يكي از قطب هاي مورد اتكا در ارزش آفريني اقتصادي ، كارسازي و توليد ثروت در استان مركزي و كشور است.
محمد حاجي پور افزود: بيش از 500 واحد صنعتي كوچك و بزرگ در اين شهرستان فعاليت دارند كه حدود 40 هزار فرصت شغلي مستقيم ايجاد كرده اند.
وي ادامه داد: طرح عارضه يابي صنعتي به عنوان يكي از نسخه هاي شفا بخش صنعت و توليد در استان مركزي در حال پيگيري است كه چالش ها و نارسايي هاي شهرستان ساوه نيز در قالب اين طرح مورد واكاوي قرار مي گيرد.
در ادامه اين ديدار در خصوص راهكارهاي جذب سرمايه گذاري صنعتي و توليدي و بررسي مشكلات واحدهاي توليدي بحث و گفت و گو شد.
استان مركزي به عنوان چهارمين قطب صنعت كشور بيش از سه هزار واحد صنعتي كوچك و بزرگ را در خود جاي داده كه سهم شهرستان ساوه از اين تعداد، بالاي 500 واحد صنعتي با نرخ اشتغال 40 هزار نفر است.ك/2
3075/6013/