گاز مصرفي پتروشيمي شيراز در صورت ندادن بدهي قطع مي شود

شيراز - ايرنا- مدير عامل شركت گاز استان فارس گفت: با وجود اخطارهاي مكرر به شركت پتروشيمي شيراز، اين شركت هنوز بدهي گاز مصرفي خود را پرداخت نكرده و تا پايان هفته جاري اين شركت مهلت دارد تا نسبت به پرداخت اين ديون اقدام كند و گرنه با قطع گاز مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، هوشنگ محمدي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در شيراز افزود: پتروشمي شيراز حدود 300 ميليارد تومان به شركت گاز بدهكار است و روزانه 5 .3 ميليون مترمكعب مصرف گاز دارد، اما به لحاظ بدهي ما مصرف اين شركت را به نصف كاهش داده ايم.
وي با بيان اينكه منصفانه نيست كه پيرزن روستايي گازبهاي خود را بدهد اما صنايع بزرگ از پرداخت بدهي خود سرباز زنند گفت: گاز بها حق و حقوق دولت است و بايد وصول شود و ما نيز مامور دولت و مامور وصول مطالبات هستيم.
اين مقام مسئول بيان كرد: بارها به برخي از صنايع بزرگ كه گاز بهاي خود را نمي دهند تذكر و اخطار داده ايم اما هر بار آنها به بهانه نداشتن موجودي يا تداوم توليد يا بيكاري قشر كارگر، از پرداخت گازبها سرباز زده اند .
مدير عامل گاز فارس اضافه كرد: هم اينك 100 واحد صنعتي ديگر نيز به شركت گاز فارس بدهي دارند و در نوبت قطع گاز قرار گرفته اند و در صورتي كه ديون خود و مطالبات ما را پرداخت نكنند گاز آنها قطع مي شود .
محمدي، از چهار كارخانه سيمان در استان فارس، ايستگاه گاز CNG شهرداري شيراز، كارخانه كاشي حافظ، و كارخانه هاي قند ممسني و اقليد نيز از جمله شركت هاي بدهكار نا م برد كه در صورت عدم پرداخت ديون، گاز آنها قطع خواهد شد .
وي مبلغ كل مطالبات شركت گاز از صنايع استان فارس را 753 ميليارد و 600 ميليون تومان بيان كرد و گفت: اين رقم بايد صرف توسعه عمليات گاز رساني به روستاها و صرف پرداخت يارانه مردم شود، آيا صنايع مي توانند به بهانه ايجاد اشتغال جلوي توسعه گاز رساني را بگيرند؟
محمدي، رقم بدهي ايستگاه گاز CNG شهرداري شيراز را 30 ميليارد ريال ذكر كرد و بيان داشت: چگونه است كه اتوبوس شهري از پيرزن و پيرمرد مسافر شهري هزينه حمل و نقل دريافت مي كند اما خودش هزينه گاز مصرفي را نمي پردازد.
وي ادامه داد: بهترين و خوش حساب ترين مصرف كنندگان گاز، مصرف كنندگان خانگي هستند كه به موقع هزينه گاز مصرفي خود را مي پردازند، در حاليكه ما دهها پرونده در مراجع قضايي براي دريافت مطالبات از شركت هاي صنعتي داريم.
6113 /6118