ساخت ايستگاه انتقال زباله به صورت استاندارد در دستور كار شهرداري دماوند قرار گفت

تهران – ايرنا - مسئول واحد پسماند و بازيافت شهرداري دماوند از ساخت ايستگاه انتقال زباله به صورت استاندارد با هدف جمع آوري به موقع و بهبود سيستم حمل و نقل مواد زائد و نخاله هاي ساختماني در محل دپوي موقت شهرداري دماوند خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، شهر دماوند از جمله شهرهاي خوش آب و هوا با داشتن جاذبه هاي گردشگري و زيست محيطي بوده كه همواره حفظ آن از سوي نهادهاي خدماتي همچون شهرداري و محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است.
يكي از موضوعات مهم در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي جمع آوري به موقع زباله هاي شهري و نخاله هاي ساختماني به منطقه دفن زباله و مديريت صحيح بر خدمات شهري است.
طي روزهاي اخير با توجه به رها سازي زباله هاي تر، خشك و نخاله هاي ساختماني در محل دپوي موقت شهرداري توسط پيمانكار موجب نارضايتي برخي از اهالي منطقه جيلارد كه در نزديكي اين مكان سكونت دارند، شد.
شهرداري دماوند نيز در راستاي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان درخواست اهالي منطقه جيلارد را مورد بررسي قرار داد و نسبت به بهبود وضعيت كنوني اقدام كرد.
آرش شهريور مسئول واحد پسماند و بازيافت شهرداري دماوند در اين خصوص اظهار كرد: ايستگاه انتقال، مكاني است كه در آن زباله ها از كاميونهاي كوچك تخليه و به داخل وسايل نقليه موتوري بزرگتر منتقل و براي دفن نهايي حمل مي شود.
وي ادامه داد: ايستگاههاي انتقال زباله، باعث افزايش راندمان جمع آوري زباله ها، كاهش همه جانبه هزينه هاي حمل و نقل، كاهش مصرف انرژي، كاهش ترافيك كاميونها و كاهش ترك خوردن جاده ها و در نهايت كاهش آلودگي هوا مي شود كه همين امر در صرفه جويي هزينه ها و كاهش مخارج سرويس هاي حمل و نقل زباله كمك بسزايي مي كند.
اين مسئول بيان كرد: انتخاب جايگاه مورد نظر براي تسهيلاتي كه به نوعي به زباله مربوط مي شود موضوع حساسي است؛ به خصوص براي افرادي كه در مجاور منطقه زندگي مي كنند چون چنين تسهيلاتي هم در حال حاضر و هم در آينده نياز شهر است ولي با توجه به اثرات بالقوه زباله ها بر روي سلامتي و بهداشت افراد، نظارت بر اين مكان ضروري است.
مسوول واحد پسماند و بازيافت شهرداري دماوند به يكي از مشكلات اين ايستگاه ها اشاره كرد و گفت: نگراني شهروندان از ميزان نشر بو، شيرابه، سر وصدا و ترافيك كاميونها يكي از مشكلات شهروندان در مناطق اطراف ايستگاه است كه با مشاركت پيمانكار در كار ايستگاههاي انتقال زباله مربوط به مديريت زباله مي توان بخش عمده ايي از اين مهم را برطرف كرد.
وي خاطرنشان كرد: طي روزهاي اخير با توجه به اينكه مشكلاتي از جانب پيمانكار بازيافت در محل دپوي موقت زباله شهر دماوند ايجاد شد، شهرداري با توجه به معضلات زيست محيطي اهم از ايجاد شيرابه و آلودگي هاي خاك و هوا، نشر بو و مواد بازيافتي در محدوده وسيع، تصميم به توقف عمليات پردازش و بازيافت در منطقه مورد نظر گرفت.
اين مقام مسئول با بيان اينكه هم اكنون بازيافت زباله در محل سكوي موقت بازيافت متوقف شده است، تصريح كرد: گرچه بارها به پيمانكار در اين مورد تذكرات لازم از نظر رعايت بهداشت و الزامات زيست محيطي داده شد اما متاسفانه پيمانكار از دستورات شانه خالي كرد و سرانجام منجر به انتقال نيروها به سايت اصلي دفن زباله در دماوند (گندك) شد.
شهريور با اشاره به اينكه هم اكنون با استفاده از ماشين آلات سنگين شهرداري تمامي زباله ها و نخاله هاي موجود در ايستگاه موقت زباله بارگيري و به محل گندك منتقل شده است، افزود: در حال حاضر عمليات ساخت سكوي بارگيري بصورت استاندارد و اصولي در حال انجام است كه پس از ايجاد سكو جديد، تمامي زباله ها از سطح شهر به اين سكو منتقل و همزمان بارگيري توسط خودروهاي سنگين به سايت دفن گندك منتقل مي شود.
وي اظهاراميدواري كرد: پس از اتمام اين پروژه كه يكي از دغدغه هاي اصلي شهرداري و شوراي اسلامي شهر است مشكلات زيست محيطي و بهداشتي منطقه مرتفع شود.
تهرام/7246//1348