190 مقاله علمي به دبير خانه كنگره سربداران ارائه شد

سبزوار- ايرنا- رئيس دانشگاه حكيم سبزواري و دبير كنگره بين المللي سربداران گفت: 190 مقاله علمي از داخل و برخي كشورها به دبيرخانه اين كنگره ارائه شده است.

دكتر جواد حدادنيا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين كنگره علمي پيرامون موضوع شكل گيري قيام سربداران و تشكيل نخستين حكومت شيعي اسلامي در ايران، قرار است طي روزهاي 25 تا 27 آذر ماه در سبزوار برگزار شود.
وي گفت مقالات كنگره به زبانهاي انگليسي و عربي ترجمه و چاپ مي شوند و نيز قرار است 50 طرح پژوهشي و اثر ذار در حوزه تاريخ سربداران نيز استخراج و اجرا شود.
وي همچنين از برنامه رونمايي تمبر كنگره بين المللي سربداران با همكاري شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران به عنوان اثري ماندگار در روز برگزاري اين مراسم خبر داد.
دبيرخانه كنگره بين المللي نهضت سربداران ارديبهشت ماه پارسال طي مراسمي با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در سبزوار فعال شد.
حركت مردمي و آزاديبخش شيعيان خراساني در قرن هشتم هجري با عنوان نهضت سربداران در پي 120 سال چيرگي قوم تاتار و مغول بر ايران و بسياري از مناطق آسيا، از روستاي باشتين در سبزوار آغاز شد.
سربداران در اين چارچوب موفق به تصرف سبزوار در سال 738 هجري و تشكيل حكومت مستقل و مردمي شيعه به مدت حدود 50 سال به پايتختي سبزوار و تثبيت اعتقادات و باورهاي شيعيان دوازده امامي براي دورانهاي بعد در اين بخش از ايران شدند. دامنه حكومت سربداران تا مازندران و گرگان توسعه يافت.
قيام سربداران از آن جهت در تاريخ ايران اهميت خاص دارد كه پس از خود سبب شورش و ايستادگي مردم در برابر حكومت مغول شد.
برخي از مورخين استقرار دولت مرعشيان در مازندران را از بارزترين پي آمدهاي حكومت سربداران مي دانند. امراي سربداران در مدت كوتاه حكومت خود دست به آباداني زده و توانستند تا حد زيادي ويرانگريهاي مغولان را جبران كنند.
همچنين سربداران در پي بهتر كردن زندگي روستاييان و طبقه محروم بودند و به نوعي مساوات در تقسيم عوايد و ثروت عمومي اعتقاد داشتند.
اين نهضت بخاطر شعار فعالان آن مبني بر اينكه 'اگر توفيق يابيم دفع ظلم ظالمان كرده باشيم و گرنه سر خود را بر دار ببينيم كه ديگر تحمل تعدي و ظلم نداريم' با عنوان 'سربداران' معروف و در تاريخ ايران زمين ماندگار شد.
سبزوار در 237 كيلومتري غرب مشهد واقع است.
8144/7499/1858