توليد علم، سرمايه گذاري هاي مادي ومعنوي بسياري را مي طلبد

تهران-ايرنا-رئيس پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي با اشاره به نقش جايزه مصطفي(ص) درايجاد انگيزه و تأثيري كه درتقويت وتوسعه علم وعلم آموزي دارد، گفت: توليد علم، سرمايه گذاري هاي مادي ومعنوي بسياري را مي طلبد وجوايزعلمي نقش بسزايي درتشويق وترغيب پژوهشگران ايفا مي كنند.

به گزارش گروه علمي ايرنا ازپايگاه اطلاع رساني جايزه مصطفي (ص)،دكترعلي منتظري با اشاره به برگزاري جايزه مصطفي (ص) در دي ماه سال جاري افزود: بدون شك تشويق پژوهشگران و دانشمندان، توسعه علم را تقويت خواهد كرد، زيرا اين امر براي جوانان ورهروان علم، ايجاد انگيزه مي كند تا خود را مانند سرآمدان و پيشروان علم ارتقاء دهند و به آينده پرثمر بيانديشند. وي بيان كرد: جوايز علمي علاوه بر قدرداني از دانشمندان و پژوهشگران پر تلاش، نشانه راهي براي جوانترها و جامعه علمي است، همين اقدام تا حدود زيادي باعث تقويت علم و علم آموزي در جامعه مي شود.
منتظري درزمينه نقش كشورهاي اسلامي در پرورش علم وفناوري دنياي جديد اظهاركرد: متأسفانه امروزه كشورهاي اسلامي به دليل تفرقه و درگيري هاي ساخته قدرت ها از قافله علم عقب مانده اند، آنها امروز بيشتر مصرف كننده علم هستند تا توليد كننده علم.
وي گفت: دلارهاي نفتي ودل مشغولي هاي قدرت وثروت اجازه نمي دهد حتي لحظه اي به نقش خود در امر مهم پرورش علمي بيانديشند،آنها در بهترين وجه از غرب ' آدم' وارد مي كنند تا در مسابقه بي حاصلي كه غربي ها آن را مديريت مي كنند از ديگر كشورها باز نمانند.
منتظري ادامه داد: در كشورهاي محروم شرايط بسيار بدتر است، لذا به نظر مي رسد كشورهاي اسلامي براي ايفاي نقش علمي در دنياي جديد احتياج به يك رنسانس اسلامي دارند، البته بخشي از اين اتفاق در پرتو انقلاب اسلامي در ايران و برخي كشورهاي اسلامي منطقه ما رخ داده يا در حال رخ دادن است.
رئيس پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي با بيان اينكه بدون شك يكي از راه هاي گسترش علم در جهان اسلام ارتباط علمي ميان دانشمندان و انديشمندان مسلمان است بيان كرد: متأسفانه اين ارتباط درحال حاضر بسيار ضعيف است، بايد به صورت سازمان يافته فاصله ميان دانشمندان و پژوهشگران كشورهاي اسلامي را كاهش داد و زمينه همكاري هاي مشترك علمي را ميان آن ها عملي ساخت.
وي گفت: دانشمندان مسلمان از نظر ارتباط با يكديگر چه در داخل كشورهاي اسلامي و چه در ارتباط بين دولت ها بسيار ضعيف هستند، البته بخشي از اين ضعف به دليل سايه سياست برعلم است، بهرحال ما بايد تلاش كنيم كه همكاري هاي علمي ميان دانشمندان مسلمان هر چه بيشتر تقويت شود و با شناسايي موانع، عوامل بازدارنده را به نحو موثري از سر راه برداريم.
منتظري درخصوص تغيير نقش مصرف كنندگي درعلم و تبديل آن به عنوان كشور توليد كننده گفت: ما راهي جز صرفه جويي در هزينه هاي غير ضروري و صرف آن در راه علم و گسترش آن نداريم، ما بايد در امر پژوهش وتحقيقات سرمايه گذاري كنيم و ضمن تربيت نيروهاي انساني شايسته به تدريج با توليد علم و سپس تبديل آن به فناوري در جهان علم اثرگذار شويم.
رئيس پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي بيان كرد: بايد چنين رويكردي را به عنوان يك سياست دائمي براي خود انتخاب كنيم و با پرهيز ازسياست هاي هيجاني ولحظه اي، نوعي ثبات وايستادگي در اين راه را به نمايش بگذاريم، آمار دقيقي ندارم ولي امروزه سرمايه گذاري ها در كشورهاي اسلامي در حوزه علم و پژوهش بسيار ناچيز ودر نوسان است.
منتظري افزود: توليد علم سياست هاي ثابت وسرمايه گذاري هاي مادي و معنوي بسياري را مي طلبد، ما اميدواريم جايزه مصطفي(ص) كه به نام پيامبرعظيم الشان اسلام پا گرفته است طليعه اي باشد براي چنين جهش بزرگي،جهشي كه ما را نيز به توليدكنندگان تراز اول علم در جهان تبديل كند.
علمي (1) ** 9340**1440