موفقيت محققان ايراني درساخت نانوكاتاليستي ارزان جهت تصفيه‌ پساب‌هاي حاوي مواد آلي ورنگي

تهران- ايرنا- محققان دانشگاه تبريزنانوكاتاليست‌هايي را جهت تصفيه‌ پساب‌هاي حاوي مواد رنگزا طراحي كرده اند كه قادر به افزايش بازده تصفيه است.

به گزارش گروه علمي ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، دكتر عليرضا ختائي از محققان اين طرح گفت: نانوكاتاليست پيشنهادي از مواد اوليه‌اي ارزان كه به وفور در كشور وجود دارد، در مقياس آزمايشگاهي به روشي ساده تهيه شده است.
وي بيان كرد: در صورتي كه پساب‌هاي رنگي بدون تصفيه به محيط زيست تخليه شوند، مي‌توانند به روش هاي مختلف اكوسيستم آبي را بطور نامطلوبي تحت تأثير قرار دهند و به مرور زمان سبب تخريب محيط زيست شوند، درحال حاضر چندين روش مانند لخته سازي، فيلتراسيون غشايي، جذب سطـحي و جذب توسط كربن فعـال براي تصفـيه‌ پساب حاوي آلاينده‌هاي آلي و رنگزا به كار مي‌روند، ولي اين فرآيندها نمي‌توانند راه حل قطعي براي حذف آلاينده‌هاي آلي از آب باشند.
ختائي بيان كرد: هدف دنبال شده در اين طرح به منظور تصفيه‌ بهتر پساب‌هاي رنگي است ، فرآيند سونوكاتاليستي هتروژن از جمله فرآيندهاي كارآمد اكسايش پيشرفته است، اين فرايند به دليل واكنش با طيف وسيعي از تركيبات آلي وعدم ايجاد مواد آلاينده‌ سمي در حين واكنش اكسيداسيون ، روشي بسيار مؤثر در حذف آلاينده‌هاي مقاوم از محيط آبي به شمار مي‌رود، فرايند سونوكاتاليستي هتروژن نسبت به ساير روش‌هاي ذكر شده مقرون به صرفه‌تر و ساده‌تر است، در اين طرح به ساخت و بررسي نانوكاتاليستي كاربردي براي اين فرايند پرداخته شد، اين نانوكاتاليست از سنگ معدن طبيعي پيريت تهيه شده است.
وي يادآور شد: از آنجا كه سنگ معدن پيريت درايران به فراواني يافت مي‌شود، هزينه‌ پايين‌تري در مقايسه با استفاده از ساير كاتاليست‌هاي سنتزي دارد، از طرفي با كاهش ابعاد پيريت و تبديل آن به نانوساختارهاي مربوطه، امكان افزايش مساحت سطح و به تبع آن بالا بردن كارايي اين كاتاليست وجود دارد.
به گفته‌ اين محقق در اين كار پژوهشي از روش ساده، ارزان و بي ضرر پلاسما براي توليد نانوساختارهاي پيريت از سنگ معدن مربوطه استفاده شده استن طبق نتايج حاصل شده راندمان رنگزدائي در حضور نانوساختارهاي پيريت فرآوري شده با پلاسما نسبت به پيريت طبيعي بيشتر است.
اين محقق بيان كرد: از آنجا كه پيريت فراوان‌ترين سولفيـد فلـزي روي سطـح زميـن بوده ودر ايران نيز به فراواني يافت مي‌شود، لذا امكان تكميل فاز مطالعاتي و دستيابي به توليد انبوه اين نانوكاتاليست دوراز انتظار نيست، در اين صورت مي‌توان از فرآيند سونوكاتاليستي هتروژن با استفاده از نانوساختارهاي پيريت در حذف مواد رنگزاي موجود در فاضلاب خروجي صنايع نساجي و رنگرزي و يا آلاينده‌هاي آلي مختلف، كه در برابر ساير روش‌هاي تصفيه مقاومند، استفاده كرد.
نتايج اين كار تحقيقاتي در مجله Ultrasonics Sonochemistry به چاپ رسيده است.
علمي (1)** 9340**1440