ضرورت تخصيص اعتبارات به حوزه تحقيقات در توليد واكسن هاي جديد

تهران- ايرنا- رييس انستيتو پاستور ايران بر لزوم تخصيص اعتبارات به حوزه تحقيقات در توليد واكسن هاي جديد تاكيد كرد و گفت: توليد واكسن جديد نياز به تحقيقات دارد، زيرا هيچ كشوري فناوري توليد واكسن جديد خود را در اختيار ساير كشورها نمي گذارد.

به گزارش ايرنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر 'مصطفي قانعي' در مراسم بازديد رييس و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي از مجتمع توليدي- تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران؛ يكي از اولويت هاي مهم حوزه سلامت را پيشگيري دانست و گفت: انستيتو پاستور ايران با قدمتي حدود يكصد سال نقش اصلي در بحث پيشگيري از بيماري ها با توليد و ساخت واكسن داشته است.
وي با اشاره به دستور رييس جمهوري مبني بر خودكفاشدن كشور در توليد واكسن، افزود: اقداماتي در وزارت بهداشت در اين زمينه صورت گرفته است كه اميدواريم با حمايت كميسيون بهداشت و درمان در مجلس اين اقدامات تبديل به يك برنامه عملياتي براي اجرا شود.
قانعي با بيان اين كه واكسن هپاتيت، ب ث ژ انساني، داروي اينتراوزيكال ب ث ژ، واكسن هاري دامي، محلول هاي تزريقي، كيت هاي تشخيصي، حيوانات آزمايشگاهي و فراورده هاي نوتركيب محصولات فعلي انستيتو پاستور ايران هستند، افزود: اين انستيتو جهت صادرات آنتي ژن و آنتي سرم هاي تشخيصي، محلول هاي تزريقي مورد نياز اورژانس هاي بيمارستان، واكسن هاي هپاتيت B و ب ث ژ و داروي ب ث ژ اينتراوزيكال آمادگي دارد.
وي با اشاره به سپردن مديريت توليد به برخي از شركت هاي دانش بنيان در حوزه سلامت، گفت: براساس آنچه در چند سال گذشته متوجه شديم، توليد در زير ساخت هاي دولتي شكل نخواهد گرفت، به همين دليل مديريت توليد را به شركت هاي دانش بنيان واگذار كرديم.
قانعي با بيان اين كه 68 شركت در سه مركز رشد انستيتو پاستور مستقر هستند، گفت: 44 شركت در مركز رشد مجتمع توليدي تحقيقاتي كرج مستقر هستند.
وي يكي از اقدامات خوب و موثر انستيتو پاستور را تربيت فناور عنوان كرد و گفت: از آنجا كه فارغ التحصيلان رشته بيوتكنولوژي در كشور به هنگام ورود به بازار كار از نظر انجام فعاليت دچار مشكل بودند، كل فضاي پاستور را به فضاي تربيت فناور تبديل كرديم تا بتوانند از دانش تئوري خود به خوبي استفاده كنند.
رييس انستيتو پاستور ايران با بيان اين كه ارزش بازار واكسن دنيا در سال 2000 ، پنج ميليارد دلار بوده است، ارزش بازار واكسن در سال 2013 را 24 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: سهم فروش واكسن دنيا در كشورهاي توسعه يافته 80 درصد و در كشورهاي در حال توسعه 20 درصد است.
قانعي در بخش ديگري از سخنان خود، بر لزوم حمايت دولتي براي ساخت و توليد واكسن در داخل كشور تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر فناوري توليد واكسن در دنيا از بخش توليد واكسن هاي عفوني به سمت توليد واكسن هاي غير عفوني مثل واكسن ضد سرطان رحم پيش رفته است و لازم است در اين زمينه در كشور ما تلاش شود.
وي با اشاره به اين كه پوشش واكسيناسيون در كشور از لحاظ كمي درست شده است بر لزوم اصلاح كيفي واكسن ها تاكيد كرد و گفت: لازم است مدلي در جهت افزايش پوشش كيفي و تعدد واكسن ها در كشور طراحي شود، چرا كه به اندازه يارانه اي كه براي داروي ضد سرطان اختصاص داده مي شود، مي توانيم واكسيناسيون كشوري انجام دهيم.
قانعي همچنين بر ايجاد امنيت تجاري محصول توليد شده از سوي شركت هاي دانش بنيان توسط دولت تاكيد كرد.
رييس انستيتو پاستور ايران در پايان از لزوم آموزش بسته بندي نمونه هاي خطرناك در مناطق مختلف كشور و ارسال آن به اين مركز سخن گفت.
علمي **1354**2017