براي كارهاي اجتماعي تحليل مبنايي داشته باشيم

كرمانشاه - ايرنا - سرپرست معاونت سياسي و امنيتي استانداري گفت: براي كارهاي اجتماعي بايد تحليل مبنايي داشته باشيم و توجه به كارهاي كارشناسي را مد نظر قرار دهيم.

به گزارش ايرنا روابط عمومي استانداري روز دوشنبه به نقل از يوسف شاه حسيني در جلسه كارگروه بانوان و خانواده اعلام كرد: چنانچه در بحث مسائل اجتماعي برنامه ها براساس تحليل مبنايي و راهبردهاي اساسي تعريف شده مورد توجه قرار گيرند در اين زمينه به طور قطعً به نتايج بهتري دست پيدا خواهيم كرد.
وي بازنگري در اجراي كارها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد با دقت نظر بررسي شود كه آيا با اجراي برنامه هاي گذشته مشكلات حل مي شوند يا اينكه به بازنگري با در نظر گرفتن برنامه هاي قويتر و اساسي تر نياز داريم لذا تشكيل يك تيم منسجم كه با جديت به بررسي موضوع بپردازد، ضروري است.
شاه حسيني در ادامه تلاش همراه با انگيزه و انديشه در قالب يك برنامه جامع و مدون شده را بسيار تاثيرگذار براي حل مشكلات بيان كرد.
وي خاطرنشان ساخت: بايد واقع بينانه تر به موضوعات نگاه كنيم تا با نتايج بهتر و اثربخش تري مواجه شويم.
سرپرست معاونت سياسي و امنيتي استانداري كرمانشاه گفت: نظام فرهنگي كشور داراي اصالت بنياني است لذا در تدوين و اجراي برنامه ها ضرورت دارد كه به اين مهم توجه شود.
وي همچنين با اشاره به شعار استاندار در خصوص ايجاد تحول در استان بيان داشت: از همه دستگاه ها انتظار داريم كه با همفكري و همكاري در انتخاب مسير درست كه زمينه ساز تحول و تاثيرگذار در استان باشد، كمك كنند.
وي در پايان گفت: با انتخاب درست مسيرها و اجراي برنامه هاي اثر بخش، شاهد چهره اي زيباتر همراه با اميدواري بيشتري در استان خواهيم بود.
مديركل دفتر بانوان و امور خانواده استانداري كرمانشاه نيز گفت: طبق مكاتبات صورت گرفته با استانداري ها، بحث و بررسي در خصوص حقوق كودك به اين كارگروه واگذار شده لذا از مسئولان ذيربط مي خواهيم كه در اين زمينه نيز داراي همفكري و همكاري باشند.
وي بيان داشت: در اين جلسات بحث هاي مربوط به توانمند سازي بانوان و تحكيم بيشتر خانواده ها مورد بررسي قرار مي گيرد و همواره تمامي مديران و مسئولان ذيربط را به همكاري و مشاركت براي اجراي برنامه هاي اين قشر موثر جامعه دعوت كرده ايم.
در اين جلسه گزارش عملكرد در خصوص برنامه هاي زنان و دختران از سوي سازمان آموزش و پرورش استان و همچنين بحث سلامت زنان از سوي دانشگاه رازي استان ارائه شد.
مديركل اداره آموزش و پرورش استان گفت: 319 هزار دانش آموز در سطح استان وجود دارد كه از اين تعداد 168 هزار آن دانش آموز پسر(53 درصد) و 151 هزار آن دانش آموز دختر(47 درصد) است.
در اين جلسه طرح هاي كشوري و استاني اين اداره كل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
8066