آغازسومین كنفرانس بین المللی سنجنده ها ومدل ها درفتوگرامتری و سنجش از دور

كیش-ایرنا- سومین كنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدل ها درفتوگرامتری وسنجش از دور با محوریت مهندسی اطلاعات مكانی در خدمت پایش و مدیریت محیط زیست SMPR 2015 در پردیس بین المللی كیش دانشگاه تهران اغاز بكار كرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این كنفرانس سه روزه 42 استاد دانشگاه و متخصص از 15 كشور آمریكا، آلمان، انگلیس، رومانی، هند، تركیه، پاكستان، كانادا و استادانی از دانشگاه های تهران، خواجه نصیر، تهران، تربیت مدرس حضور دارند.
در این كنفرانس كه تا چهارم آذر ماه ادامه دارد جدیدترین دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری در حوزه های مرتبط با تولید و روش های بكارگیری اطلاعات مكانی به منظور پایش و مدیریت محیط زیست در قالب مقالات علمی، سخنرانی و كارگاههای آموزشی ارائه می شود.
دبیر سومین كنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدل ها درگفت وگو اختصاصی با خبرنگار ایرنا در مورد اهداف برپایی این كنفرانس گفت: تلاش كردیم متخصصان فن این حوزه را گردهم آوریم ، 30 تن از این متخصصان در استفاده از تكنولوژی اطلاعات ماهواره ای و تصاویر آن، سنجنده های موقعیت یاب GPS و استفاده از تصاویر هوایی پهباد فتوگرامتری جهت تهیه نقشه های سه بعدی و پایش های محیطی و خطرات از بهترین ها هستند.
وی استفاده ازسنجنده های علوم نقشه برداری دركمك به مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی را اصلی ترین اهداف این كنفرانس عنوان كرد.
حسین عارفی، اصلی ترین محورهای این كنفرانس را تهیه نقشه و مدل سازی وضعیت كنونی محیط و نقشه های سه بعدی شهری و پایش و چگونگی تغییرات محیطی در زمان های مختلف همچون خشكسالی و میزان رشد جمعیتی با تصاویر ماهواره ای دانست.
تحلیل و برداشت ابر نقاط سه بعدی، شبیه سازی و مدل سازی مكانی، داده كاوی و كشف دانش مكانی – زمانی، تحلیل تصاویر SAR، تكنیك ها و مدل سازی، تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تهیه داده مكانی، تهیه و پایش نقشه پوشش و كاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای، پایش و مدل سازی كاربری زمین و مطالعات تغییرات پوشش زمین، شناسایی اهداف و جداسازی طیفی در تصاویر ابر طیفی، كاربرد تصاویر حرارتی در مطالعات دریایی و زمینی از محورهای دیگر این كنفرانس است .
تلفیق داده ها و سنجنده ها در سنجش از راه دور، سنجنده ها و روش های مختلف تولید مدل رقومی زمین، نقشه برداری پهپاد به منظور محیط زیست، بینایی كامپیوتری و فتوگرامتری برد كوتاه، سیستم های مكانی پشتیبان تصمیم و تصمیم گیری مكانی چند معیاره، مدیریت ریسك و مخاطرات طبیعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات مكانی، آشكار سازی تغییرات و تحلیل چند زمانه، طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای اپتیك و رادار محورهای دیگری است كه عارفی بدان اشاره كرد .
عضو هیات علمی دانشكده مهندسی نقشه برداری دانشكده فنی دانشگاه تهران در مورد تعداد مقالات ارائه شده در این كنفرانس نیز گفت : 75 مقاله به صورت شفاهی و 74 مقاله در قالب پوستر در این كنفرانس ارائه می شود ، از بین 74 مقاله شفاهی 9 سخنران كلیدی از كشورهای مختلف ، مقالات خود را ارائه می كنند .
دبیر كنفرانس گفت: نخستین كنفرانس فتوگرامتری در سال 2011 و دومین آن در سال 2013 در تهران برگزار شد.
این كنفرانس عصر امروز و روزهای سه شنبه و چهارشنبه با برگزاری نشست ها و پنل های تخصصی همراه با ارائه مقالات علمی ادامه دارد .
این كنفرانس بین المللی توسط دانشكده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مكانی دانشگاه تهران و بامشاركت و حمایت علمی دانشگاه ها و مراكز ملی و بین المللی همچون موسسه بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور ، سازمان فضایی آلمان ، مركز پژوهشی علوم زمین آلمان در حال برگزاری است.
سومین كنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدلها در فتوگرامتری و سنجش از دور ، توسط دانشكده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مكانی دانشگاه تهران و با مشاركت و حمایت علمی دانشگاهها و مراكز متعدد ملی و بین المللی از جمله موسسه بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS) ، سازمان فضایی آلمان (DLR)، مركز پژوهشی علوم زمین آلمان (GFZ) برگزار می شود و تا 4 آذرماه ادامه دارد.
1630**1641/1352