استاندار از سفر معاون اول رئيس جمهوري به قزوين خبر داد

قزوين-ايرنا-استاندار قزوين از سفر معاون اول رئيس جمهوري تا ظرف يك ماه آينده به استان خبر داد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي استانداري، فريدون همتي روز دوشنبه با اعلام اين خبر افزود: از دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري براي حضور در استان قزوين دعوت به عمل آمده است.
وي اضافه كرد:با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته اميد مي رود كه تا يك ماه آينده اين سفر انجام و محقق شود.
استاندار قزوين اظهار كرد: پس از سفر دكتر جهانگيري بايد مقدمات سفر رئيس جمهوري و هيات وزيران به استان قزوين را فراهم كنيم و در اين زمينه همه دستگاه هاي اجرايي بايد با خدمت رساني و تكريم مردم فضايي توام با نشاط و شادابي را در استان فراهم كنند.
وي اظهار كرد:سفر رئيس جمهوري و هيات همراه به استان نتايج و دستاوردهاي مهمي را به همراه خواهد داشت و اميد مي رود كه اين سفر بتواند تحولي مثبت را در استان ايجاد كند.
3013/ 6128