500 واحد تاسيسات گردشگري در استان قم فعال است

قم - ايرنا - مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قم، از فعاليت 500 واحد تاسيسات گردشگري در اين استان خبر داد.

به گزارش ايرنا، عيسي رضايي روز دوشنبه در كارگروه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قم افزود: 110 واحد هتل، هتل آپارتمان، 160 واحد خانه مسافر، 130 مجتمع بين راهي و تفريحي و 60 دفتر خدماتي در اين استان فعال هستند.
وي اضافه كرد: جامعه هتلداران و هتل آپارتمان ها، چهار انجمن صنفي مهمانپذير، مجتمع هاي گردشگري و دفتر خدماتي در استان فعاليت مي كنند.
رضايي، ادامه داد: نظارت ها بر تاسيسات گردشگري طبق قانون بر عهده اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است و اين نظارت ها به صورت تخصصي صورت مي گيرد چراكه پروانه هاي بهره برداري توسط اين اداره كل صادر مي شود.
وي با اشاره به اينكه در استان قم 12 منطقه نمونه گردشگري وجود دارد اظهار داشت: از اين تعداد منطقه نمونه گردشگري شش منطقه داراي سرمايه گذار است.
وي افزود: در محور پرديسان به سمت ورجان تقاضاي سرمايه گذاري و احداث تاسيسات گردشگري بسيار است كه بايد با رفع موانع موجود زيرساخت هاي گردشگري را در استان قم توسعه دهيم.
رضايي با بيان اينكه ايجاد بازارچه صنايع دستي قم ضروري است گفت: اين بازارچه نيازمند مشاركت شهرداري قم است تا با ايجاد اختصاص مكاني، صنايع دستي استان به زائران معرفي شود.
وي افزود: استان قم در بسياري از رشته هاي صنايع دستي قم داراي هنرمندان شاخصي است كه حدود سه هزار كارگاه توليدي صنايع دستي وجود دارد كه حدود 15 هزار هنرمند در اين عرصه فعاليت مي كنند.
معاون عمراني استانداري قم نيز دراين جلسه ، با اشاره به اينكه كميته فني ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قم تشكيل شود گفت: پيشنهادات و مشكلات گردشگري بايد در يك كميته فني با حضور نمايندگان ارگان هاي مختلف بررسي شود تا بتوانيم با بررسي همه جانبه به نتيجه نهايي در كارگروه تخصصي دست يابيم.
محسن بهشتي افزود: با بررسي موانع بايد از ظرفيت سرمايه گذار بخش خصوصي بهره مند شويم تا بتوانيم در جهت توسعه زيرساخت هاي گردشگري در اين استان قدم برداريم.
وي با بيان اينكه بازارچه صنايع دستي در داخل سايت گردشگري قم بايد احداث باشد گفت: احداث بازارچه صنايع دستي در كنار شهرك چاپ و نشر از لحاظ دسترسي زائران در منطقه دوري قرار گرفته است كه بايد اين بازارچه در سايت گردشگري احداث شود.
در اين كارگروه از فيلم اقليم بهشت با معرفي آثار تاريخي و گردشگري قم و كتاب دستان ماندگار با معرفي صنايع دستي قم به سه زبان عربي، انگليسي و فارسي رونمايي شد.
در اين جلسه همچنين جانمايي مكان هاي راه اندازي تاسيسات گردشگري قم به كارگروه فني زير نظر كارگروه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قم ارجاع داده شد.ك/4
/8138/ 6133/