180هزارهكتار زمین كشاورزی امسال به سامانه آبیاری نوین تجهیزمی شود

بجنورد- ایرنا- مشاور وزیر جهاد كشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های آبیاری نوین گفت: 180 هزار هكتار از زمین های كشاورزی كشور امسال با اعتبار 13 هزار میلیارد ریال به سامانه آبیاری نوین تجهیز می شود.

به گزارش ایرنا عباس زارع روز دوشنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی وسعت كل زمین های كشاورزی آبی را هشت میلیون و 700 هزار هكتار عنوان و بیان كرد: از این میزان سه میلیون و 200 هزار هكتار پایاب سدها و شبكه های آبیاری نوین است و پنج هزار و 500 هكتار نیز از زمین های كشاورزی پایاب آبی كوچك شامل چشمه و قنات است.
وی بر اجرای طرح سامانه های آبیاری نوین تاكید كرد و افزود: تاكنون یك میلیون و 460 هزار هكتار از زمین های كشاورزی سطح كشور مجهز به سامانه آبیاری نوین شده است.
وی گفت: طبق برنامه 10 ساله باید تمام زمین های كشاورزی كه مستعد اجرای طرح آبیاری نوین هستند مجهز به این سامانه نوین شوند.
وی افزود: در این زمینه نیز دانش فنی و مهندسی و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح ها آبیاری نوین در كشور وجود دارد.
وی گفت: 400 مشاور آبیاری تحت فشار، یك هزار و 200 شركت پیمانكاری و 300 كارخانه تولید لوازم و تجهیزات سامانه آبیاری نوین در سطح كشور داریم.
مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های آبیاری نوین كشور گفت: با اجرای سامانه های آبیاری نوین در هر هكتار آبیاری تحت فشار 4.4 متر مكعب آب صرفه جویی می شود.
وی افزود: با اجرای طرح های آبیاری نوین 44 درصد افزایش راندمان آبیاری وجود دارد و علاوه بر این دست كم 30 درصد افزایش محصول نیز خواهیم داشت و 25 درصد نیز از سم و كود كمتر استفاده خواهد شد.
مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های آبیاری نوین گفت: كشاورزان خرده مالك باید با هم تجمیع شوند و اگر این امر انجام شود دولت برای اجرای طرح های آبیاری نوین تا 85 درصد تسهیلات در اختیار آنان قرار می دهد.
وی همچنین در ستاد آبیاری تحت فشار سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت:
85 درصد زمین های كشاورزی سطح كشور از منابع آبی كوچك آبیاری می شوند كه برای اجرای سامانه‌های آبیاری نوین باید یكپارچه ‌سازی شوند.
مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های آبیاری نوین افزود: پنج میلیون و 500 هزار هكتار از زمین های كشاورزی سطح كشور اراضی پایاب منابع آبی كوچك شامل قنات، چشمه و سایر هستند.
زارع بر تجمیع زمین های كشاورزی برای اجرای سامانه های آبیاری نوین تاكید كرد و افزود: در سال های گذشته به منظور حفظ خاك طرح تجمیع اراضی كشاورزی اجرا می شد كه به خاطر اهمیت آب هم اكنون این طرح باید برای مصرف بهینه از آب اجرا شود.
وی گفت: هم اكنون تنها یك میلیون و 460 هزار هكتار از زمین های كشاورزی سطح كشور مجهز به سامانه های آبیاری نوین هستند.
وی افزود: متاسفانه بیشتر زمین های كشاورزی سطح كشور كوچك و آن هم پراكنده هستند كه اجرای طرح های آبیاری نوین هزینه بر هستند كه این وضعیت اجرای این طرح ها را با مشكل روبه رو ساخته است.
وی بر سرمایه گذاری آب تاكید كرد و گفت: طرح های تجمیع باید با محوریت آب در سطح كشور انجام شود چرا كه هم اكنون با كاهش منابع آبی و خشكسالی مواجه هستیم.
وی با بیان اینكه 85 درصد هزینه های اجرایی طرح سامانه آبیاری نوین توسط دولت پرداخت می شود اظهار كرد: كشاورزان باید از این فرصت استفاده كنند و از تسیهلات دولتی بهره مند شوند.
وی افزود: در سال گذشته در اجرای طرح های آبیاری نوین در كل كشور به طور متوسط حدود 60 درصد هزینه ها توسط دولت و مابقی نیز توسط مردم پرداخت شد.
وی گفت: هم اكنون از طرح سامانه آبیاری نوین استقبال خوبی می شود و خود بهره برداران نیز به این نتیجه رسیده اند كه برای صرفه جویی آب و افزایش بهره وری باید اقداماتی انجام دهند.
زارع اظهار كرد: اجرای طرح سامانه آبیاری نوین علاوه بر كاهش مصرف آب، باعث افزایش تولید مصرف و كاهش استفاده از سموم نیز خواهد شد.
وی بر آموزش بهره برداران و كشاورزان نیز تاكید كرد و افزود: در این راستا نیز اقداماتی انجام شده است اما باید این امر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های آبیاری نوین گفت: هم اكنون وزیر جهاد كشاورزی مجهز كردن زمین های كشاورزی به سامانه آبیاری نوین را اولویت كاری قرار داده است و حتی این مهم در برنامه ششم توسعه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این نشست مسئولان و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزی و همچنین كشاورزان خراسان شمالی حضور داشتند.
3007/ 6042/1352