۲ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۶:۰۵
کد خبر: 81850646
۰ نفر
كاهش تعداد داوران راه حل جديد براي برطرف كردن مشكلات

تهران - ايرنا - كميته داوران فدراسيون فوتبال با صدور اطلاعيه اي درخصوص مشكلات داوري در مسابقات ليگ كشور، كاهش تعداد داوران را به عنوان راه حل جديدي براي رفع مشكلات عنوان كرد.

به گزارش ايرنا از فدراسيون فوتبال، با توجه به مشكلات بوجود آمده درخصوص امر داوري در مسابقات ليگ كشوري و با عنايت به برگزاري جلسات متعدد با پيشكسوتان داوري و مديران باشگاهها، جهت برون رفت از اين مشكلات تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- طرح استعداديابي در 8 منطقه از كشور كه به دليل عدم تخصيص بودجه اجرايي نشده بود نياز به تامين بودجه توسط مسئولين دارد كه درخواست مي شود در اسرع وقت بودجه مورد نياز در اختيار كميته داوران قرار گيرد.
2- مقرر شد تا زمان تخصيص بودجه جهت استعداديابي كمافي السابق از طريق ناظران اعزامي به مسابقات مجتمع نسبت به شناسايي داوران مستعد اقدام شود.
3- از كميته انضباطي فدراسيون درخواست مي شود كه موارد ذكر شده در گزارشات داوري در مورد مسائل انضباطي بازيكنان، مربيان، مسئولين و تماشاگران را در زمان كوتاه تري و با جديت بيشتري بررسي و اعلام راي كند.
4 - دپارتمان داوري نسبت به بررسي گزارش ناظران داوري و ارائه بازخورد به داوران با دقت بيشتر عمل كند.
5- مقرر شد كه در كلاس ها درجه 3 داوري فقط به افرادي اجازه ثبت نام داده شود كه در يكي از رده هاي مسابقات شهرستان يا استان خود سابقه بازي داشته باشد.
6- از فدراسيون فوتبال درخواست مي شود بودجه اي مناسب جهت توسعه آموزشي داوري در اختيار داوران قرار دهد.
7- مقرر شد درصورت تامين بودجه توسط مسئولين از مدرسان اروپايي و تراز اول دنيا جهت آموزش داوران استفاده شود.
8- از فدراسيون فوتبال درخواست مي شود نسبت به تامين تجهيزات و امكانات مورد نياز داوران اقدام كند.
9- با توجه به پايين بودن حق الزحمه داوران، پيشنهاد مي شود كه مسئولين در مورد افزايش دستمزد داوران بودجه مورد نياز را تامين كند.
10- از كميته انضباطي درخواست مي شود كه نسبت به افرادي كه عليه داوران مصاحبه هاي توهين آميز انجام مي دهند برخورد قاطع تر داشته باشد.
11- پيشنهاد مي شود فدراسيون فوتبال داوران ممتاز كشور را كه در ميادين بين المللي درخشش چشمگير دارند به نحو مقتضي تشويق كند.
12- مقرر شد تعداد داوران و كمك داوران قضاوت كننده در ليگ برتر در يك پروسه زماني مشخص (نيم فصل) براساس عملكرد و نمرات نظارت و ارزيابي كميته داوران تقليل يابد.
13- تعدادي داور به عنوان داور ذخيره به كلاس نيم فصل دوم دعوت شوند و در مسابقات ليگ برتر به عنوان داور چهارم از آنان استفاده شود.
14- كلاس توجيهي براي ناظران داوري برگزار شود و پس از ارزيابي رتبه بندي شوند و براساس رتبه در ليگ هاي مختلف از آنان استفاده شود.
15- به دبيركل فدراسيون پيشنهاد مي شود جلسه با حضور اعضاي كميته داوران و سرپرستان سرمربيان تيم هاي ليگ برتر برگزار و با آنها تبادل نظر كند.
16- در نيم فصل مسابقات آمادگي جسماني و تست پزشكي از داوران به عمل آيد.
17- دپارتمان داوري نظارت ويژه اي روي كلاس هاي داوري و صدور كارت هاي صادر شده توسط هيات استانها داشته باشند و با تخلفات احتمالي برخورد كند.
18- دپارتمان داوري ليست داوران و كمك داوران را همراه با عملكرد آنان تا پايان نيم فصل اول به كميته داوران تحويل دهد كه كميته نسبت به تعديل آنان اقدام شود.
19- كليه افرادي كه به سمينارهاي مختلف خارج از كشور اعزام مي شوند پس از بازگشت گزارش سمينار و همچنين موارد در اختيار قرار داده شده را به كميته داوران تحويل دهند.
20- در رابطه با مشكلات بوجود آمده در خصوص اياب و ذهاب داوران و ناظران مقرر شد ترتيبي اتخاذ شود كه دبيركل فدراسيون نسبت به برطرف كردن اين مشكل دستورات لازم را صادر كند.
21- مقرر شد در اسرع وقت موضوعات مختلف مربوط به داوري به منظور آسيب شناسي مشكلات موجود و كاهش هيجانات ناشي از داوري ها به كميته رسانه فدراسيون فوتبال ارجاع شود تا در اين خصوص سياست گذاري مناسب صورت پذيرد.
22- مقرر شد به منظور بررسي آخرين وضعيت و شرايط داوري كشور نشست هاي تخصصي با حضور پيشكسوتان و كارشناسان اين عرصه برگزار شود.
گفتني است، با شروع ليگ برتر فوتبال اعتراض مربيان و بازيكنان به اشتباهات داوري به اوج خود رسيد و با توجه به درستي انتقادات كميته داوران به صورت جدي به اين مساله ورود و به دنبال پيدا كردن راه حل بود.
ورزشي **9118** 1701