ديجيتالي شدن سينماها مهمترين نتيجه مديريت دو سال دولت يازدهم

تهران- ايرنا- بر اساس نظرسنجي اخير پايگاه اينترنتي سازمان سينمايي، مهمترين نتايج مديريت دو ساله دولت يازدهم در حوزه سينما ديجيتالي كردن سينما و عبور از شيوه آنالوگ بوده است.

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگي ايرنا، از روابط عمومي سازمان سينمايي، بر اساس اين نظرسنجي موردي كه در بازه زماني مهر و آبان سال 1394 در سايت سازمان سينمايي منتشر شد، مهمترين نتايج دو سال مديريت سينما در دولت يازدهم مورد سنجش قرار گرفته بود.
در اين نظرسنجي گزينه‌هايي شامل؛ «جلوگيري از توزيع ميجرها و سالم‌سازي شبكه نمايش خانگي»، «جدايي بخش ملي و بين المللي جشنواره فيلم فجر»، «راه‌اندازي گروه هنروتجربه»، «حمايت از بخش خصوصي در جهت ساخت سالن‌هاي جديد سينما»، «بازگشايي خانه سينما» و «ديجيتال كردن همه سالن‌هاي سينماي ايران» مطرح شده بود كه مجموعاً 360 نفر به آن پاسخ دادند.
نتايج حاصله از داده‌هاي به دست آمده از پاسخ‌ها در اين سنجش نشان مي‌دهد كه بيشترين طيف با 5/37 درصد بر اين نظر هم‌عقيده‌اند كه «ديجيتالي كردن سالن‌هاي سينما» مهمترين نتايج مديريت دو ساله دولت يازدهم در حوزه سينما بوده است. به تعبير ديگر مخاطبان، عبور از شيوه آنالوگ و قالب نوار سلولوئيد 35 ميلي‌متري را در بخش‌هاي توليد و فني و نمايش را مورد تمجيد قرار داده‌اند.
همچنين 22/22 درصد نيز معتقد بودند بازگشايي خانه سينما مهمترين دستاورد به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر 83/20 درصد نيز گزينه راه اندازي گروه هنر و تجربه را انتخاب كردند.
از سوي ديگر 11/11 درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام كردند كه حمايت از بخش خصوصي در جهت ساخت سالن‌هاي جديد سينما مهترين نتيجه اين دو سال مديريت بوده و در ادامه 5/5 درصد نيز تاكيد كردند كه جدايي بخش ملي و بين المللي جشنواره فيلم فجر مهترين دستاورد اين مقطع بوده است.
در نهايت با كمترين ميزان 7/2 درصد مخاطبان بر اين نظر استوار بودند كه جلوگيري از توزيع ميجرها و سالم‌سازي شبكه نمايش خانگي مهمترين نتيجه فعاليت حضور مديران در دو سال نخست بوده است.
فراهنگ**9246**1569