بررسي انتخاب دو اثر براي ثبت در فهرست حافظه  جهاني

تهران- ايرنا- دبير كميته ملي حافظه جهاني از بررسي انتخاب دو اثر براي پيشنهاد ثبت در فهرست حافظه جهاني خبر داد.

به گزارش ايرنا، نود و ششمين كميته ملي حافظه جهاني روز دوشنبه با حضور رئيس و اعضاي آن در محل سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار شد.
انتخاب آثار براي پيشنهاد ثبت در فهرست حافظه جهاني، گزارش ارسال پرونده 'عرفات العاشقين' براي حافظه منطقه اي از جمله دستور اصلي اين جلسه بود.
فرهاد نظري دبير كميته ملي حافظه جهاني درباره اين نشست و در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: حافظه جهاني يك برنامه اي است كه يونسكو براي حفظ ميراث مستند تبيين كرده و كشورهاي عضو آن ميراث مستند خود را براي ثبت در فهرست حافظه بشري پيشنهاد مي كنند.
وي اظهار داشت: ايران تاكنون 9 اثر در اين فهرست به ثبت رسانده كه شامل شاهنامه بايسنقري، وقف نامه ربع رشيدي، التفهيم (ابوريحان بيروني)، خمسه نظامي، مجموعه نوشته هاي اداري دوره صفويه( آستان قدس)، نقشه هاي ايران در دوره قاجار (وزارت خارجه)‌ ذخيره خوارزمشاهي، كليات سعدي و المسالك و الممالك است.
دبير كميته ملي حافظه جهاني كار اين كميته را ثبت آثار در فهرست حافظه ملي، منطقه اي و جهاني عنوان و اضافه كرد: رئيس اين كميته سيد رضا صالحي اميري رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و اعضاي آن نمايندگاني از سازمان هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، صدا و سيما، وزارت امور خارجه، آستان قدس، كتابخانه مجلس و نماينده كميسيون ملي يونسكو هستند.
وي با بيان اينكه كار اين اعضا پرداختن به سياست گذاري براي ثبت است، افزود: كميته در جلسه امروز انتخاب نهايي دو اثر را براي ثبت منطقه اي و جهاني و گزارش پيشرفت آن را در دستور كار داشت.
** معرفي يك اثردر سال
نظري با بيان اينكه هر دو سال دو اثر را براي ثبت معرفي مي كنيم، گفت: تا 10 فروردين سال 95 (31 مارس2016 ) براي ارسال آثار جهت ثبت فرصت وجود دارد.
وي افزود: از جمله كتب پيشنهادي براي ثبت كه داراي پرونده اوليه هستند، صحيفه سجاديه، دانشنامه علايي، ديوان صائب تبريزي و اسناد تصويري دفاع مقدس است.
فراهنگ **1880 ** 1569