12مسكن مددجوي كميته امداد امام خميني (ره) هنديجان بهسازي شد

اهواز- ايرنا- رئيس كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان هنديجان گفت:از ابتداي امسال تاكنون 12 مسكن مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) هنديجان با يك ميليارد و 200 ميليون ريال بهسازي شد.

بهمن قنواتي دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:هزينه بهسازي مسكن مددجويان از محل اعتبارت استاني و محلي تامين شده ، و تا پايان امسال 60 مسكن مددجويان در اين شهرستان بهسازي مي شود.
وي با اشاره به اينكه بهسازي مسكن مددجويان در قالب طرح مقاوم سازي مسكن شهري و روستايي انجام مي شود، افزود:
بالغ بر 300 مسكن مددجويان اين نهاد حمايتي در هنديجان نياز به بهسازي دارند.
قنواتي بيان كرد: همچنين اين نهاد با توجه به اهميت مقوله سلامت كارت سوء تغذيه را براي 55 كودك هنديجاني زير شش سال زير پوشش اين نهاد توزيع كرد.
وي ادامه داد: خانواده اين كودكان مي توانند با در دست داشتن اين كارت و مراجعه به فروشگاه هاي سطح شهرستان و استان كالاهاي مورد نياز خود را تهيه كنند.
يك هزار و 450 خانوار زير پوشش اداره كميته امداد امام خميني (ره) هنديجان هستند.
هنديجان با حدود 45 هزار نفر جمعيت در جنوب خوزستان واقع است.
7158/ 6037