دماي هواي همدان به چهار درجه سانتيگراد زير صفر رسيد

همدان - ايرنا - كارشناس اداره كل هواشناسي استان همدان گفت: دماي هواي همدان در 24 ساعت گذشته به چهار درجه سانتيگراد زير صفر رسيد و اين سردي هوا تا چند روز آينده ادامه دارد.

نادر پيرتاج روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سردترين نقطه استان در 24 ساعت گذشته مربوط به اسدآباد و رزن با شش درجه سانتيگراد زير صفر گزارش شده است.
وي اضافه كرد: آسمان استان همدان تا 24 ساعت آينده صاف تا قسمتي ابري، گاهي همراه با وزش باد و اين وضعيت تا سه روز آينده ادامه دارد و در برخي از نقاط استان مه رقيق صبحگاهي پيش بيني مي شود.
وي افزود: ميزان بارش هاي سال زراعي امسال (از ابتداي مهر تاكنون) در همدان 95 ميلي متر گزارش شده است كه نسبت به سال گذشته 80 درصد و نسبت به ميانگين بلند مدت 60 درصد افزايش داشته است.
پيرتاج گفت: بيشترين بارش هاي سال زراعي امسال مربوط به نهاوند با 177 ميلي متر گزارش شده است كه نسبت به سال گذشته 130 درصد و نسبت به ميانگين بلند مدت 155 درصد افزايش داشته است.
آب و هواي استان همدان در نتيجه وجود كوههاي مرتفع، رودخانه ها و پستي و بلنديهاي زياد به شدت متغير است و اين استان زمستان هاي سرد، پر برف و باران و تابستان هاي معتدل دارد.
2087/6993