شهرستان راز و جرگلان بيش از 182 ميليمتر بارندگي داشته است

بجنورد- ايرنا- معاون اداره كل هواشناسي خراسان شمالي گفت: ميانگين بارش ها طي هشت ماه گدشته در استان 127 ميليمتر بوده كه شهرستان راز و جرگلان با 182.2 ميليمتر بيش ترين ميزان بارندگي را داشته است.

نادر نصرتي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، با اشاره طي هشت ماه گذشته ميزان بارندگي در بجنورد 138.2 ميليمتر بوده است، افزود: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد كاهش و براساس دوره بلندمدت آماري نيز 3 درصد كاهش داشته است.
به گفته، وي بيش ترين ميزان بارش از ابتداي امسال تاكنون مربوط به شهرستان راز و جرگلان با 182.2 ميليمتر و كم ترين آن مربوط به شهرستان جاجرم با 71.1 بوده است.
وي با بيان اينكه در مدت مشابه سال گذشته بيش ترين ميزان بارندگي مربوط به شهرستان فاروج با 201.7 ميليمتر و كم ترين اين بارش ها نيز در شهرستان جاجرم با 79 ميليمتر بوده است، خاطرنشان كرد: ميانگين بارش ها طي هشت ماه گذشته 127 ميليمتر بوده كه اين ميانگين بارشي در مدت مشابه سال گذشته 146.4 ميليمتر گزارش شده كه كاهش 13 درصد را در ميزان بارندگي امسال و براساس دوره بلند مدت آماري كاهش 6 درصد را نشان مي دهد.
معاون اداره كل هواشناسي استان همچنين ميزان بارش ها در دوره زراعي اول مهر تا پايان آبان را در استان 50.1 ميليمتر عنوان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد افزايش و نسبت به دوره بلند مدت آماري 85 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: ميزان اين بارش هاي زراعي در بجنورد 58.4 ميليمتر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد افزايش و براساس دوره بلند مدت آماري 54 درصد بيش تر بوده است.
نصرتي همچنين ميانگين دمايي در دو ماه فصول زراعي را 13.9 درجه سانتيگراد اعلام و خاطر نشان كرد:ميزان درجه حرارت دما نسبت به سال زراعي گذشته يك درجه گرم تر و براساس دوره بلند مدت آماري 0.4 درجه سانتيگراد گرم تر بوده است.
وي اظهار اميدواري كرد: طي ماه هاي باقي مانده به پايان سال ، پيش بيني سازمان هواشناسي نشان از افزايش 10 درصدي ميزان بارندگي ها دارد كه اين ميزان نسبت به دوره بلند مدت آماري نيز درصد افزايش و از لحاظ دمايي در حالت نرمال و برابر ميانگين دوره آماري را نشان مي دهد.
ف1744