زنان در10 درصد ازدواج ها از مردان بزرگ ترند

تهران -ایرنا -مدیركل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: زنان در 2 / 10 در صد ازدواج های صورت گرفته طی 6 ماهه نخست امسال كشور، بزرگ تر از مردان بوده اند.

علی اكبر محزون روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده از 6 ماهه نخست امسال، مردان ( زوج ها) در 12 هزار و 452 مورد از ازدواج های كشور، یك سال از زنان ( زوجه ها) كوچك تر بوده اند كه این شمار ،38 / 3 درصد از ازدواج ها را شامل می شود.
مدیركل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: در هفت هزار و 982 مورد ازدواج ها ( 17 / 2 درصد) نیز طی این مدت، زوج، دو سال از زوجه كوچك تر است.
این مقام مسئول در ثبت احوال كشور شمار ازدواج های انجام شده در 6 ماهه نخست امسال را 368 هزار و 205 واقعه عنوان كرد كه در 6 / 77 درصد آن ها، زوج ، بزرگ تر از زوجه گزارش شده است.
وی، خاطر نشان كرد: زوجین در 44 هزار و 968 مورد همسن بودند كه در مجموع 12،2درصد از ازدواج ها را شامل می شود.
مدیركل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تصریح كرد: در 28 هزار و 729 مورد از ازدواج های ثبت شده ( 8 / 7درصد ) طی این مدت، زوج، یك سال از زوجه بزرگ تر است.
وی ادامه داد : همچنین زوج در 30هزار و 985 ازدواج های ثبت شده (42 / 8 درصد) در 6 ماهه نخست سال جاری ، 2سال از زوجه بزرگ تر است.
بر اساس آخرین سرشماری، جمعیت ایران بیش از 78 میلیون تن است.
اجتمام (4)**2181**1776