بلاتر: اگر پلاتيني به رياست فيفا انتخاب شود، من هم بازخواهم گشت

تهران- ايرنا- رئيس فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) گفت كه اگر پلاتيني براي رياست فيفا انتخاب شود، من هم به نهاد حاكم بر فوتبال جهان باز خواهم گشت.

به گزارش ايرنا از رويترز، سپ بلاتر كه به علت سوء مديريت و فساد مالي از سوي كميته اخلاقي فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) به مدت 90 روز از هرگونه فعاليت فوتبالي محروم است، چندي پيش به علت فشار و استرس در بيمارستان بستري شد.
وي در مصاحبه اي با شبكه تلويزيوني آر تي اس سوئيس در اين باره گفت: در آستانه مرگ بودم و ميان آواز فرشتگان و آتش شيطان قرار داشتم.
وي افزود: فشار بر من خيلي زياد بود و نزديك مرگ بودم. بدنم در آن لحظات ديگر تحمل نداشت.
انتظار مي رود كه در هفته جاري تصميم كميته اخلاقي فيفا در مورد بلاتر و پلاتيني رئيس اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) اعلام شود و در صورت گناهكار شناخته شدن آنها، محروميت طولاني مدت در انتظارشان خواهد بود.
بلاتر متهم است كه در سال 2011 دو ميليون دلار از محل حساب هاي فيفا به پلاتيني پرداخت كرده است، ولي پلاتيني ضمن تكذيب اين اتهام، اين مبلغ را دستمزد كاري خود عنوان كرده است.
بلاتر در همين مصاحبه تاكيد كرد كه پلاتيني مرد صادقي است و بايد به رياست فيفا انتخاب شود.
وي در اين باره گفت‌: اگر پلاتيني بازگردد، حتما انتخاب خواهد شد و در اين صورت من هم بازخواهم گشت.
بلاتر و پلاتيني هر دو نسبت به محروميت موقت 90 روزه خود اعتراض كردند كه اين اعتراض از طرف كميته استيناف فيفا پذيرفته نشد. پلاتيني كه بدنبال رقابت در انتخابات رياست فيفا است، نامه فرجام خواهي خود را به دادگاه عالي ورزش ارسال كرده است.
هانس يوآخيم اكرت، قاضي آلماني رئيس بخش قضايي كميته اخلاقي فيفا در مورد پرونده بلاتر در فيفا تصميم گيري خواهد كرد. انتظار مي رود راي نهايي قبل از كريسمس صادر شود.
كميته اخلاقي فيفا در بيانيه اي اعلام كرد كه بخش تحقيقات اين كميته گزارش نهايي خود را در مورد بلاتر و پلاتيني به بخش قضايي اين كميته تحويل داده است.
بخش تحقيقات كميته اخلاقي فيفا، با ارسال گزارش نهايي به اكرت خواستار مجازت بلاتر و پلاتيني شده است. براساس گزارش هاي منتشر شده، بخش تحقيقات اين كميته خواستار محروميت چند ساله براي بلاتر و پلاتيني به علت چهار مورد نقض بالقوه اصول اخلاقي فيفا شامل سوء مديريت، تعارض منافع، حساب سازي و عدم همكاري يا انتقاد از كميته اخلاقي شده است.
ورزشي**1210**1584