لایحه شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی مطالبه عمومی است

تهران-ایرنا- قائم مقام وزیر كشور با تاكید بر این كه لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات از مطالبات مردم است، گفت: این لایحه واقع بینانه و دارای جامعیت است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حسینعلی امیری در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات كه با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده بود، افزود: در این لایحه از ظرفیت دستگاه های مختلف و كارشناسی دستگاه هایی همچون وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانك مركزی استفاده شده است.
سخنگوی وزارت كشور، تهیه واقع بینانه و جامعیت را از ویژگی های این لایحه دانست و اظهارداشت: رویكرد لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات شفافیت ایجاد می كند.
امیری از نمایندگان مجلس خواست باتوجه به حساسیت این لایحه كه مطالبه عمومی است به دوفوریت آن رای دهند.
وی افزود: این لایحه با دستور وزیر كشور و در راستای تذكری برای پیشگیری از ورود برخی پول ها به انتخابات و بر مبنای مطالعات تطبیقی در هشت كشور جهان و با توجه به سوابق در وزارت كشور و آسیب شاسی های انتخاباتی تدوین شده است.
قائم مقام وزیر كشور در امور مجلس اضافه كرد: ممكن است این سوال پیش بیاید كه چرا برای مجلس خبرگان رهبری در این لایحه ماده ای پیش بینی نشده است كه باید بگویم براساس قانون اساسی ساز و كارهای مربوط به مجلس خبرگان برعهده خود مجلس خبرگان رهبری است بنابراین ما در این لایحه در این مورد ارایه نكرده ایم.
وی از نمایندگان خواست این لایحه را با نگاه انقلابی تصویب و تشكیك ها را پاك كنند.
سیام**9121**9132** 1336

سرخط اخبار سیاست