اساسنامه اتحاديه موسسات مردمي و تشكل‌هاي قرآن و عترت تصويب شد

تهران - ايرنا - دبير هيات رسيدگي به امور موسسات فرهنگي قرآن و عترت از تصويب اساسنامه اتحاديه موسسات مردمي و تشكل‌هاي قرآن و عترت كشور خبر داد.

به گزارش روز يكشنبه گروه فرهنگي ايرنا حجت الاسلام هادي قبادي گفت: در يازدهمين جلسه هيات رسيدگي به موسسات فرهنگي قرآن و عترت، نظرات گروه كارشناسي درباره نحوه ساماندهي صدور مجوز و نظارت موسسات مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال نظرات مورد توافق نماينده اتحاديه تشكل هاي قرآني و نماينده سازمان تبليغات اسلامي اين اساسنامه به تصويب رسيد.
به گزارش معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين جلسه كه با حضور اكثريت اعضاء تشكيل شد، فرآيند ادغام و تشكيل اتحاديه موسسات مردمي و تشكل‌هاي قرآن و عترت كشور كه بر اساس آخرين نظرات مطرح شده در جلسات گروه كارشناسي و مجمع مشورتي در شوراي توسعه فرهنگ قرآني مورد بحث قرار گرفته بود، بررسي و پس از بحث و تبادل نظر اعضا،‌ نهايي شد.
اين اساسنامه مشتمل بر 10 فصل و 40 ماده است كه به زودي مراحل ثبت را طي نموده و مراحل اجرايي آن به منظور تشكيل اتحاديه موسسات مردمي و تشكل‌هاي قرآن و عترت كشور آغاز مي‌ شود.
اساسنامه اتحاديه موسسات مردمي و تشكل‌هاي قرآن و عترت كشور شامل پيشنهاد مشترك اتحاديه تشكل هاي قرآن و عترت كشور و اتحاديه موسسات قرآني مردمي كشور است.
به گزارش ايرنا حجت الاسلام حميد محمدي دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني آبان ماه سال گذشته گفته بود كه مسووليت صدور مجوز، حمايت و نظارت بر موسسات مردمي قرآن و عترت به هيات مشترك امور موسسات واگذار شد و معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس و بالاترين مقام قرآني سازمان تبليغات اسلامي نيز به عنوان نائب رييس انتخاب شد.
محمدي اضافه كرد: علاوه بر دو مدير ارشد امور موسسات قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي و همچنين دو نماينده از اتحاديه موسسات و تشكل­هاي قرآن و عترت مردمي كشور در كنار دبير شورا يا نماينده وي، قرار شد يك نفر به عنوان نماينده سازمان اوقاف و امورخيريه و يك نماينده از مديريت حوزه هاي علميه كشور به اعضاي هيات اضافه شوند.
عضو هيات رسيدگي به امور موسسات فرهنگي قرآن و عترت كشور گفت: از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه صدور مجوز هرگونه موسسه با موضوع فعاليت يا عنوان قرآن و عترت فقط توسط اين هيات انجام مي شود و تمامي وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي در عرصه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت موسسات قرآن و عترت و تعيين ضوابط و نحوه حمايت از اين موسسات به اين هيات واگذار مي شود.
وي افزود: مجوز فعاليت همه موسسات فرهنگي قرآن و عترت با امضاي مشترك رييس هيات (معاون قرآن و عترت) و بالاترين مقام مسوول فعاليت هاي قرآني سازمان تبليغات اسلامي، با الگوي مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي صادر مي شود.
دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني در ادامه به اهداف ادغام اتحاديه تشكل هاي قرآني و موسسات قرآني اشاره كرد و گفت: يكي از اين اهداف، جلوگيري از سوءاستفاده هايي است كه به دليل دريافت مجوزهاي متعدد از دستگاه هاي مختلف به وجود مي آمد و برخي نابساماني هايي كه در اين امر وجود داشت، باعث شد تا بحث ادغام اين دو اتحاديه در شورا مطرح شود.
رييس كميته پيگيري تحقق مطالبات قرآني مقام معظم رهبري همچنين گفت: مصوبه تشكيل هيات و ادغام دو اتحاديه پاسخ مثبت شورا به فرمان رهبر معظم انقلاب و براي ورود مردم به عرصه فرهنگ و مردمي شدن اين فعاليت هاست و در آينده با تشكيل اتحاديه واحد مي توانيم گام هاي موثرتري را در اين فضا برداريم و تمام حركت هاي موازي در بخش مردمي را خاتمه دهيم.
فراهنگ**1003**1027

سرخط اخبار فرهنگ