طبقات اضافی یك هتل شیراز تخریب می شود

شیراز- ایرنا- مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس گفت: هم اكنون هتل 18 طبقه ای كه در حریم ارگ تاریخی كریمخان زند در شیراز در حال احداث است، پلمب شده است و حكم تخریب چهار طبقه اضافه این هتل در هفته آینده اجرایی می شود.

مصیب امیری شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان كرد: تعداد طبقات در مجوز اصلی احداث این هتل 14 طبقه بوده اما در هنگام ساخت و ساز مالك هتل اقدام به ساخت این هتل در 18 طبقه كرده است كه این موضوع تخلف است و طبقات اضافی باید تخریب شود.
وی افزود: پنج ماه پیش بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز تخریب چهار طبقه از این هتل در شیراز صادر شد كه متاسفانه تاكنون این حكم اجرا نشده است.
امیری اظهارداشت: در ساخت این هتل با نام آسمان در حریم درجه یك مجموعه زندیه همه ضوابط رعایت نشده و برای ارتفاع غیر مجاز، مجوز های لازم از میراث فرهنگی و دستگاه های مربوط نداشته است.
وی اضافه كرد: بارها در زمان احداث این هتل در مرحله اسكلت، برای حذف طبقات آخر كه غیر مجاز است،به مالك این هتل اعلام شده اما تاكنون طبقات غیر مجاز از سوی مالك هتل حذف نشده است.
او ادامه داد: هتل آسمان می بایست قبل از ساخت این هتل ضوابط سازمان میراث فرهنگی را رعایت می كرده كه درحال حاضر این هتل با ضابطه های میراث فرهنگی مطابقت ندارد و در صورت عدم اجرای حكم تخریب، این هتل، بعد از اتمام كار و در زمان بهره برداری نیز نیاز به مجوز میراث فرهنگی دارد كه این مجوز به این هتل با شرایط كنونی تعلق نمی گیرد.
امیری عنوان داشت: نقشه ساخت این هتل در سال 82 در معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی فارس تایید شده اما درسال های بعد تعداد طبقات این هتل در حین ساخت افزایش یافته كه میراث فرهنگی نقشه های جدید را تایید نكرده و از این موضوع هم مطلع نبوده است.
وی با بیان اینكه اجرای حكم تخریب طبقات اضافه این هتل مربوط به شهرداری است افزود: میراث فرهنگی ساخت این هتل در 14 طبقه را تایید می كند و به هیچ عنوان اجازه بهره برداری از این هتل در 18 طبقه در حریم ارگ كریمخانی را نمی دهیم.
او گفت: ظرفیت ثبت جهانی مجموعه زندیه فراهم شد كه به دلیل ساخت غیر مجاز این هتل نتوانستیم این مجموعه را ثبت جهانی كنیم و این مهم به تاخیر افتاد.
در مصوبه خردادماه 94 شورای عالی معماری و شهرسازی كشور درباره این هتل آمده است: به منظور جلوگیری از هرگونه تبعات بعدی مصوبه هفتم دی 84 كمیسیون ماده پنج شهر شیراز ملاك عمل است. بنابراین ضروری است ضمن تعدیل ارتفاع هتل آسمان به میزان 14 طبقه، نسبت به لغو مجوزهای صادره مازاد اقدام شود و از ادامه فعالیت احدث و تكمیل طبقات فوقاتی پروژه ممانعت به عمل آید.
برخی از دوستداران میراث فرهنگی هتل 18 طبقه آسمان را كه در خیابان رودكی شیراز درحال احداث است عاملی برای تجاوز به فضای منظری و بصری ارگ كریم خانی شیراز قلمداد می كنند و براین باورند كه احداث این هتل و تجاوز به فضای بصری ارگ ، بخت ارگ كریمخانی شیراز را برای ثبت در آثار جهانی و مورد حمایت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسكو) كاهش می دهد.
احداث این هتل به گونه ای است كه از فضای پیرامونی ارگ كریمخانی می توان طبقات انتهایی هتل را كه از برج جنوب غربی ارگ كریمخانی سر برآورده مشاهده كرد.
ارگ كریمخانی یا ارگ كریمخان مقرحكومت كریمخان زند (متولد 1119 ه.ق درگذشت 1193 ه.ق و فرمانروای ایران از 1179 هجری قمری تا زمان مرگ و بنیانگذار حكومت زندیه) بوده است.
این ارگ در سال 1189 هجری قمری به دستور كریمخان ساخته شد.
ارگ كریمخان در مجموعه زندیه،اكنون در قلب و مركز اداری و تجاری شیراز قرار دارد.
3002 / 1876