تاكيد انجمن هاي فعال در حوزه كودكان كار بر ضرورت ترويج روح پيمان نامه حقوق كودك

تهران- ايرنا- نشست هم انديشي با موضوع «پيمان نامه حقوق كودك از تدوين تا تحقق» به مناسبت بيست و ششمين سال تصويب پيمان نامه حقوق كودك(20 نوامبر-29آبان)، با مشاركت مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در تهران برگزار و بر ضرورت ترويج اين پيمان نامه تاكيد شد.

به گزارش روز جمعه ايرنا، تعدادي از مديران و اعضاي انجمن هاي غيردولتي فعال در حوزه كودكان كار و عضو شبكه ياري، در اين نشست درباره موضوع يادشده بحث و گفت وگو كردند.
محورهاي نشست درخصوص ضرورت پيمان نامه هاي بين المللي، محتواي پيمان نامه حقوق كودك، روش هاي آموزش حقوق كودك و اثربخشي پيمان نامه حقوق كودك در كشورهاي مختلف بود.
ضرورت ترويج روح پيمان نامه حقوق كودك، اصلي ترين نقطه اشتراك كارشناسان حاضر در اين نشست بود كه از ديدگاه هاي مختلف به آن پرداخته شد.
«شيوا دولت آبادي» روان شناس و استاد دانشگاه در ابتداي اين نشست به اهميت اين مناسبت اشاره كرد و گفت: بيش از ٢٠ سال است كه دغدغه رشد كودك و حقوق كودك را داريم و در اين مدت، رابطه ميان مفاد پيمان نامه و رشد روان شناختي يك كودك مورد بررسي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، دغدغه هاي هزاران نفر در مورد رشد رواني كودكان منجر به نوعي مشاركت در شكل گيري پيمان نامه حقوق كودك شد و هر كجا كه روح آن را دريافت شد، توانست گام هاي مؤثري در حمايت از كودكان بردارد.
دولت آبادي افزود: در پيمان نامه بر نقش دولتها در اجراي مفاد آن تأكيد شده است و در كشور ما نيز با توجه به جمعيت٣٠ درصدي جوانان و ايجاد تغيير در ذهن ديگران، بايد ترويج، تبليغ و آموزش صورت گيرد.
مظفر الوندي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كه بر روند اجراي مفاد پيمان نامه در ايران نظارت مي كند نيز گفت: ايران نيز همانند بيشتر كشورهاي جهان (به جز آمريكا) پيمان نامه را پذيرفته است.
الوندي با تأكيد بر اين نكته كه مفاد پيمان نامه با فطرت انسانها سازگار و به راحتي قابل درك است، به حقوق مختلفي كه براي كودك در پيمان نامه تاكيد شده مانند حق حيات و زيستن با كرامت، حق آموزش و بهداشت، حق دسترسي به اطلاعات و برخي مواري ديگر اشاره كرد و وظيفه مراجع ذي ربط را نظارت بر احقاق اين حقوق در جامعه دانست.
وي تاكيد كرد: بايد در كنار كمبودها ظرفيت هايمان را بشناسيم؛ در ايران سرمايه و پول، عوامل اجرايي مناسب و حتي قوانين خيلي خوبي داريم اما در استفاده از منابع خود دچار مشكل هستيم.
الوندي ادامه داد: در بررسي هاي انجام شده در مرجع ملي، نداشتن اطلاعات يكي از مشكلات ما بود كه با استفاده از جايگاه قانوني خود و استفاده از بانك هاي ارزشمند اطلاعاتي در آموزش وپرورش و ساير ارگانها، بانك اطلاعاتي با نام «گنج انسان» در مرجع ملي طراحي شد كه براي همگان در دسترس است.
وي توضيح داد: در مورد قصاص كودكان زير ١٨ سال، ازدواج زودهنگام، خشونت و كودكان بدون هويت، كارهاي مؤثري انجام داده ايم اما هنوز تا اجرا فاصله داريم؛ زيرا يكي از مشكلات اساسي نگرش هايي است كه بايد تغيير كنند.
«ثريا عزيز پناه» رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز در اين نشست با بيان اينكه در روز جهاني پيشگيري از كودك آزاري، كودكان جهان حال خوبي ندارند، افزود: ميليون ها انسان آواره اند و در اين چهار سال جنگ سوريه، كودكاني به دنيا آمده اند كه كسي حاضر نيست هويتشان را بپذيرد.
به گفته وي، اصل 44 پيمان نامه، دولتها را موظف مي كند با حساس سازي جامعه، حقوق كودك را ترويج كنند؛ از اين رو 174 كشور موظف به دادن گزارش هستند؛ 14كشور پيمان نامه را در قانون اساسي خود گنجانده، 13 كشور مفاد پيمان نامه را در برنامه درسي وارد كرده، 17 كشور براي اجراي بهينه آن گروه هاي نظارتي تعيين و بيش از 40 كشور از طريق رسانه گروهي، جامعه را با مفاد پيمان نامه آشنا كرده اند.
اقتصام(٣) 9123** 2023

سرخط اخبار اقتصاد