عراقچی: شركت های خارجی فردای اجرای برجام برای قرارداد اقدام كنند

تهران- ایرنا- عضو ارشد تیم مذاكره كننده هسته ای تاكید كرد: از فردای اجرای برجام، شركت های خارجی می توانند بدون هیچگونه مشكلی نسبت به عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی با طرف های ایرانی خود اقدام كنند.

به گزارش ایرنا از اداره كل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، عباس عراقچی در دیدار سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران به تشریح آخرین تحولات مربوط به برجام و همچنین قطعنامه حقوق بشر درخصوص كشورمان كه قرار است در كمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود، پرداخت.
وی همچنین تازه ترین تحولات اجرایی بـرجام از جمله زمان بندی، راهنمای لغو تحریم ها و تعهدات طرفین را در این نشست، تشریح كرد.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه سفرای مقیم را نسبت به نحوه شروع همكاری های تجاری و اقتصادی دولت و یا شركت و بانك های كشور متبوعشان با جمهوری اسلامی ایران نیز مطلع كرد.
وی اضافه كرد: از فردای اجرای برجام، شركت های خارجی می توانند بدون هیچگونه مشكلی نسبت به عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی با طرف های ایرانی خود اقدام كنند؛ هر چند قبل از روز اجرای برجام و از هم اكنون مذاكرات مربوطه می تواند آغاز شود .
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه از سفرای مقیم كشورمان خواست اگر هرگونه ابهام و سوالی در این خصوص داشته باشند، به ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه منعكس كنند.
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قطعنامه حقوق بشری در مورد كشورمان، به همكاری خوب جمهوری اسلامی ایران با سازو كارهای حقوق بشری از جمله با گزارشگران ویژه و موضوعی، اشاره كرد.
وی همچنین به گزارش ایران در این زمینه اشاره و از بر خورد دوگانه و تبعیض آمیز بانیان قطعنامه حقوق بشر علیه كشورمان انتقاد كرد و افزود : عناصر موجود در قطعنامه مذكور با واقعیت های حقوق بشری موجود در كشورمان مغایرت دارد.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به گفت و گوهای حقوق بشری با چندین كشور، گفت و گو را تنها عامل ارتقا و حمایت از حقوق بشر برشمرد و در پایان خواستار حمایت كشورها از موضع جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با استفاده سیاسی از قطعنامه های حقوق بشری شد .
در پایان نشست، تعدای از سفرا به طرح سوالاتی در خصوص موضوعات مطرح شده پرداختند كه عراقچی به آنها پاسخ داد.
سیام**7261 /1449