استاندار قزوين: ترويج ورزش همگاني اراده مي خواهد

قزوين-ايرنا- استاندار قزوين خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي گفت: ترويج ورزش همگاني از جمله در اداره ها به جا، مكان و امكانات نيازي ندارد بلكه به اراده و همت نيازمند است.

به گزارش ايرنا ، مرتضي روزبه روز دوشنبه در حاشيه برنامه هفتگي ورزش همگاني مديران و كاركنان دولت با اقشار مختلف مردم كه بوستان ملت قزوين برگزار شد، افزود: انتظار مي رود مديران در برنامه ورزش صبحگاهي و همگاني به طور پررنگ حضور پيدا كرده و كارمندان خود را نيز در اين خصوص ترغيب كنند.
وي خاطرنشان كرد: ترويج ورزش همگاني و ورزش در اداره ها و نهادهاي عمومي يك اقدام فرهنگي است كه نياز به همكاري و مشاركت مديران دستگاه ها دارد.
استاندار قزوين با تاكيد بر ترويج ورزش همگاني در سطح مساجد، كارخانه ها، بوستان ها و مراكز عمومي، گفت: براي تحقق اين هدف بايد از ظرفيت رسانه ها نيز استفاده كرد.
روزبه با بيان اينكه با تداوم وضع موجود و افزايش بي تحركي مردم انواع امراض و بيماري ها را با خود به همراه دارد، افزود: بايد ورزش را جدي بگيريم و براي حفظ سلامت و تندرستي خود تحرك مان را افزايش دهيم.
وي خواستار تدارك و برگزاري برنامه هاي پياده روي خانوادگي در مناسبت هاي مختلف توسط دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مختلف شد و اظهار داشت: نبايد فراموش كرد كه مي توان بدون امكانات و هزينه خاصي و با فرهنگ سازي مناسب، ورزش همگاني را در جامعه نهادينه كرد.
3013/ 6128