خشونت عليه زنان سلامت رواني خانواده را به خطر مي اندازد

ايلام - ايرنا - معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي ايلام گفت: خشونت عليه زنان سلامت رواني خانواده ها را به خطر مي اندازد.

زهرا همتي روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه خشونت عليه زنان يك آسيب اجتماعي است كه بايد به آن پرداخته شود، اظهار كرد: كودكي كه در چنين فضايي رشد مي كند احساس امنيت نكرده و در معرض قرار گرفتن ساير آسيب هاي اجتماعي نظير اعتياد، دزدي، خودكشي قرار مي گيرد.
وي افزود: خشونت عليه زنان تنها فيزيكي نبوده بلكه انواع مختلف رواني، اقتصادي، جنسي، جسمي و عاطفي را هم شامل مي شود كه در صورت وجود در يك خانواده توسط اعضا آن نسل به نسل ديگر انتقال پيدا مي كند.
همتي با بيان اينكه آمار دقيقي در مورد خشونت عليه زنان در كشور و به تبع در اين استان وجود ندارد، تاكيد كرد: بسياري از زنان از ترس شناخته شدن در جامعه خشونت وارد شده را به مراكز بهزيستي اعلام نمي كنند.
معاون اجتماعي بهزيستي ايلام در خصوص علت خشونت عليه زنان در جامعه يادآور شد: وجود باورهاي فرهنگي اشتباه، نبود ساز و كارهاي ضمانت براي كنترل آن، استفاده نابجاي مردان از قدر ت و تفكر رياست و قدرت طلبي در مردان موجب بروز خشونت عليه زنان مي شود.
وي با بيان اينكه خشونت ممكن است منجر به طلاق عاطفي، رواني و در نهايت قانوني شود، گفت: خشونت از طريق برخي فيلم ها و در برخي مواقع كارتون هاي كودكان نيز تبليغ مي شود و خود به خود به افراد منتقل و شيوع پيدا مي كند.
همتي نگاه برابر به زن و مرد كه در دين اسلام نيز مورد تاكيد قرار گرفته، آگاه سازي والدين از پيامدهاي خشونت، آگاهي زوج ها از آثار مخرب رفتار خشونت آميز، برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي آگاهي جامعه از نقش زنان و مردان، پررنگ كردن توانايي دو جنس، آگاهي زنان از حقوق خود براي جلوگيري از خشونت و مهارت برخورد با خشونت را از جمله راهكارهاي لازم براي كاهش خشونت عليه زنان دانست.
وي اضافه كرد: نه تنها زنان بلكه تمامي افراد جامعه بايد به اين نتيجه برسند كه آموزش فرهنگ سازش و مدارا نه بر اساس خشونت و فشار بلكه بر اساس مذاكره ترويج يابد.
همتي به راه اندازي خانه امن در بهزيستي اشاره كرد و گفت: زناني كه به هر دليل از سوي همسر و يا ساير اعضا خانواده در معرض خشونت قرار داشته باشند مي توانند به اين خانه مراجعه كنند.
معاون امور اجتماعي بهزيستي ايلام افزود: تا زمانيكه زمينه بازگشت زنان مراجعه كننده به اين مركز از طريق دعوت از همسر و مشاوره و ايجاد احساس امنيت فراهم نشود اين زنان در خانه امن بهزيستي نگهداري و تحت مراقبت قرار دارند.
7171/9002