نامه استاندار زنجان به رئيس صدا و سيما در خصوص برنامه طنز شبكه دوم سيما

زنجان - ايرنا - استاندار زنجان در نامه اي به رئيس صدا و سيماي جمهوري اسلامي درخصوص برنامه طنز شبكه دوم سيما انتقاد كرد.

در اين نامه كه روز يكشنبه در اختيار ايرنا مركز زنجان قرار گرفت، آمده است : پخش برنامه اي سخيف و به ظاهر طنز از شبكه دوم سيما، در روز جمعه كه بخش هايي از آن حاوي اهانت به گروه كثيري از هم وطنان ترك زبان بود يك بار ديگر اين واقعيت را آشكار كرد كه بي دقتي غيرمسئولانه در تهيه و توليد برنامه هاي اجتماعي و عدم نظارت موثر بر انتخاب عوامل تهيه، توليد، نظارت و پخش و كوتاهي و اهمال مسئولان در برخورد با عوامل و به وجود آورندگان اين وضعيت مي تواند به ايجاد مشكلات اجتماعي و آسيب به تفاهم و همدلي ملي منجر شود.
جمشيد انصاري افزوده است : مردم شريف استانهاي آذري نشين و ترك زبان هاي ساكن در گستره ايران اسلامي كه بخش قابل توجهي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، حق بزرگي بر گردن كشور و ملت بزرگ ايران در عرصه فرهنگ و مدنيت داشته و ضمن پيشگامي در كليه حركت هاي انقلابي و آزاديخواهانه ي تاريخ معاصر كشور و پيروزي انقلاب اسلامي، همواره در تامين يكپارچگي و وحدت سرزمين، دفاع از كيان انقلاب اسلامي و توسعه و پيشرفت ميهن اسلامي نقشي بي بديل و پيشتاز داشته اند، عزيزتر از آن هستند كه آماج اهانت هاي اين چنيني در رسانه ملي قرار گيرند.
وي تاكيد كرده است : لذا، انتظار دارد جنابعالي با قبول مسئوليت اين خطاي سرزده از سوي عوامل اجرايي و با برخوردي مسئولانه، ضمن توقف پخش اينگونه برنامه ها از رسانه ملي در خصوص كليه اقوام و فرهنگ هاي مختلف ساكن در ميهن اسلامي، دستور برخورد جدّي در موضوع را صادر و با اعلام سريع و صريح اقدامات انجام يافته و عذرخواهي از مردم، زمينه خشكاندن ريشه اينگونه اقدامات را فراهم نمائيد.
3001/6085 / 1539