12 ميليارد ريال اعتبار براي تكميل طرح هاي ورزشي خمين اختصاص يافت

خمين – ايرنا - سرپرست اداره ورزش و جوانان خمين از تخصيص 12 ميليارد ريال اعتبار براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام ورزشي اين شهرستان خبر داد.

محمدرضا انصاري روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين اعتبارات از محل ماده 180 قانون به منظور تكميل سالن هاي ورزشي نيمه كاره مناطق روستايي فرنق، خوگان، جواديه، شهابيه و سالن يكهزار نفري خمين تخصيص شده است.
وي بيان كرد: براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام اين شهرستان نياز به 18 ميليارد ريال اعتبار است.
انصاري بيان كرد: عمليات اجرايي سالن ورزشي فرنق و شهابيه از سال 89 آغاز شده و به ترتيب داراي پيشرفت فيزيكي 65 و 75 درصد و سالن هاي ورزشي جواديه و خوگان نيز پيشرفت فيزيكي 20 درصد دارند كه عامل كندي روند آن ها كمبود اعتبار است.
وي بيان كرد: پروژه سالن يكهزار نفري خمين از مصوبات سفر دولت قبل نيز 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه به دليل تخصيص نيافتن اعتبار ملي تاكنون به بهره برداري نرسيده است.
انصاري گفت: اعتبار مصوب امسال حوزه ورزش از كميته برنامه ريزي 250 ميليون ريال است كه تاكنون تخصيص داده نشده ضمن اينكه اين ميزان بسيار ناچيز است.
وي گفت: اعتبار مصوب براي تجهيز، نگهداري و تعمير اماكن ورزشي اين شهرستان مصوب شده است .
سرپرست اداره ورزش و جوانان خمين بيان كرد: براي اين امر يك ميليارد و 500 ميليون ريال پيشنهاد شده بود .
درحال حاضر 13 باشگاه ورزشي زيرپوشش ورزش و جوانان، 12 مكان ورزشي دولتي و هفت مكان بخش خصوصي در شهرستان خمين فعال است.
سه هزار و 878 ورزشكار سازمان يافته در شهرستان خمين وجود دارد.ك/3
7277/6199/6013/