مولاوردی: حدود 78 درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعال هستند

ارومیه- ایرنا- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: حدود 78 درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند .

شهیندخت مولاوردی روز جمعه در حاشیه سفر به آذربایجان غربی درمصاحبه با خبرنگار ایرنا با اشاره به ثابت ماندن نرخ مشاركت اقتصادی زنان ایرانی در 40 سال گذشته افزود: 12 درصد از كل جامعه زنان كشور مشاغل رسمی داشته و 19 میلیون نفر نیز خانه دار هستند.
وی با بیان اینكه ارزش گذاری كار و مشاغل خانگی در كشور مورد غفلت واقع شده است، اظهار كرد: باید این ارزش گذاری و تاثیر كار خانگی بانوان بر خانواده و جامعه محاسبه شود تا میزان واقعی نرخ مشاركت محاسبه شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین بیان كرد: در سرشماری های رسمی كشور زنان روستایی كشاورز خود را شاغل محسوب و معرفی نكرده اند و مجموعه برخی از این عوامل موجب شده تا نرخ مشاركت اقتصادی زنان در سطح پایین ثبت شود.
مولاوردی با تشریح و مقایسه نرخ مشاركت اقتصادی رسمی زنان در 40 سال گذشته گفت: ازسال 55 تاكنون هرچند شرایط زندگی بسیار تغییر كرده ولی به رغم افزایش دانش آموختگی بانوان ایرانی، در نرخ مشاركت اقتصادی زنان تغییر محسوسی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینكه بر اساس آخرین سرشماری و تحولات بازار اشتغال، بیكاری زنان دو برابر مردان است، افزود: چالش اصلی ما نرخ مشاركت رسمی می باشد كه تقریبا ثابت مانده است.
وی اظهار كرد: با مركز آمار ایران مذاكراتی انجام شده تا تغییری در پرسشنامه ها و جمع آوری اطلاعات مربوط به اشتغال انجام شود.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده برای شركت در مراسم اختتامیه نشست سازمانهای مردم نهاد شمال غرب كشور و دیدار با زنان نخبه استان، به آذربایجان غربی سفر كرده است.
برنامه سفر معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و این دیدارهای وی شب گذشته به پایان رسید.ك3
1905/1352/7125