تأثير منفي دندان‌هاي ناسالم روي عملكرد فوتباليست هاي ليگ جزيره

تهران- ايرنا- نتايج يك پژوهش نشان مي‌هد كه ناسالم‌ بودن دندان‌هاي بسياري از فوتباليست‌هاي حرفه‌اي در انگليس در كارايي آنان در زمين بازي تأثير منفي مي‌گذارد.

به گزارش گروه علمي ايرنا از خبرگزاري فرانسه، پژوهشگران براي انجام تحقيقات خود، سلامتي دندان‌ها و وضعيت جسمي 187 بازيكن حرفه‌اي در ليگ‌هاي دسته اول، دوم و سوم انگليس را كه متوسط سني آنها 24 سال است، مورد آزمايش و بررسي قرار دادند.
حدود 80 درصد از اين بازيكنان به پوسيدگي دندان دچار هستند و هفت درصد از آنان نيز چنان از دندان‌ درد رنج مي‌برند كه نمي‌توانند توانايي و قابليت‌هاي خود را آن ‌طور كه بايد در زمين نشان دهند.
طبق نتايج اين تحقيقات، وضعيت سلامتي دندان اين بازيكنان در مقايسه با ديگر جوانان هم‌سن‌وسال آنان در انگليس بدتر است. در مورد پنج درصد از آنان نيز ميزان پس‌رفتگي لثه به حدي است كه درمان آن ديگر امكان‌پذير نيست.
پژوهشگران كه بررسي‌هاي خود را با همراهي شش دندان‌پزشك انجام داده‌اند حتي در مواردي تشخيص داده‌اند كه دندان‌هاي عقل بازيكنان مزبور عفونت كرده است.
گفته هاي بازيكناني كه در انجام اين تحقيقات شركت داشتند، نشان مي‌دهد كه دندان‌هاي 25 درصد آنها در صورت نوشيدن مايعات سرد يا گرم درد مي‌گيرد. يك پنجم آنها نيز اذعان داشته‌اند كه بيماري‌هاي دندان و لثه كيفيت زندگي آن‌ها را به‌شكل منفي تحت تأثير قرار مي‌دهد.
شگفتي پژوهشگران از اين است كه كمتر باشگاهي يك دندان‌پزشك در خدمت دارد؛ اين در حالي است كه باشگاه‌ها مبالغ هنگفت براي خريد و حقوق فوتباليست‌هاي حرفه‌اي پرداخت مي‌كنند.
علمي **1440**2017