اعتماد به نفس در كودكان تا 5 سالگي شكل مي گيرد

تهران- ايرنا- پژوهشگران دريافتند كه برخلاف آنچه تصور مي شود، اعتماد به نفس كودكان تا سن پنج سالگي به طور كامل شكل مي گيرد.

به گزارش گروه علمي ايرنا از پايگاه اينترنتي ديلي ميل، محققان آمريكايي مي گويند كودكان زماني كه پنج ساله مي شوند، از احساس اعتماد به نفسي برخوردار هستند كه به لحاظ تكامل با بزرگسالان قابل مقايسه است.
تاكنون گمان مي رفت كه كودكان تا پيش از رسيدن به سني كه به دبستان بروند، كم سن و سال هستند و نمي توانند احساس منفي و يا مثبت نسبت به خود داشته باشند.
با توجه به اين كه اعتماد به نفس معمولا در سراسر طول عمر فرد تقريبا ثابت باقي مي ماند، نتيجه اين مطالعه مبني بر شكل گيري اين ويژگي شخصيتي مهم پيش از سن مهد كودك اهميت دارد.
'داريو كونك' از دانشگاه واشنگتن كه رياست اين مطالعه را بر عهده داشت، گفت: بررسي ما نشان مي دهد حسي كه كودكان به خود دارند، پيش از رسيدن به مرحله دبستان ايجاد مي شود.
محققان با مطالعه روي 200 كودك پنج ساله متوجه شدند كه اعتماد به نفس در اين كودكان كم سن و سال به حدي رسيده است كه مي توان آن را اندازه گرفت.
يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه اعتماد به نفس و يا داشتن حس خوب و يا بد درباره خود، يك احساس بنيادين و نگاهي اجتماعي است كه كودكان آن را با خود به مدرسه مي برند، نه اين كه در مدرسه فرا بگيرند.
محققان خاطرنشان كردند: به نظر مي رسد اعتماد به نفس نقش مهمي در چگونگي تشكيل هويت هاي مختلف اجتماعي توسط كودكان دارد.
يافته هاي اين مطالعه بر اهميت پنج سال اول زندگي به عنوان پايه و يك زيربنا براي زندگي تاكيد مي كند.
يافته هاي اين مطالعه در مجله Experimental Social Psychology منتشر شده است.
علمي**2038**2017