تضمين گازرساني مستمر در زمستان امسال در استان اصفهان

اصفهان- ايرنا- معاون مهندسي و اجراي طرح هاي شركت گاز استان اصفهان گفت: اجراي موفقيت آميز مانور ايستگاه هاي تقليل فشار، اطمينان خاطر ما را از بابت گازرساني مستمر و بدون هيچ افت فشار دو چندان كرد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان، سعيد صادقي با اشاره به مانور ايستگاه هاي تقليل فشار سطح استان افزود: در اين راستا ايستگاه تقليل فشار 600 هزار متر مكعبي مباركه كه دهه فجر پارسال بهره برداري شد مورد آزمايش قرار گرفت.
وي با بيان اينكه لازم بود براي آزمايش اين ايستگاه، حجم مصرف گاز طبيعي به حداكثر ظرفيت خود برسد اظهار كرد: از طرفي لازم بود اين آزمايش قبل از شروع فصل سرد انجام شود.
وي تصريح كرد: برودت هوا در روزهاي گذشته منجر به افزايش سطح مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و بهترين زمان ممكن براي انجام اين آزمايش مهيا شد.
معاون مهندسي شركت گاز استان اصفهان ادامه داد: در همين راستا، گاز ورودي ايستگاه هاي كهريزسنگ، خوراسگان، شمال غرب، كمشچه، همت آباد، قائم يك و دو اسلام آباد به مدت يك هفته بطور كلي قطع و گاز مورد نياز استان از ايستگاه تقليل فشار مباركه بدون هيچ مشكلي تغذيه و توزيع شد.
صادقي با بيان اينكه اين مانور در سطح شركت ملي گاز بي سابقه بود خاطر نشان كرد: با انجام اين آزمايش، آلودگي هاي احتمالي موجود در خطوط گازرساني مانند رطوبت، دوده يا براده هاي جامانده از فرسايش لوله هاي گازرساني و آب هاي باقي مانده از تست هيدرو استاتيك لوله ها بطور كلي رفع شد.
وي با اشاره به ظرفيت 15 ميليون متر مكعبي ايستگاه تقليل فشار مباركه گفت: مقرر بود اين آزمايش به مدت 20 روز ادامه يابد اما با محدوديت زماني مواجه شديم و آزمايش يك هفته خاتمه يافت.
وي افزود: در اين بازه زماني با توجه به مصرف روزانه سه ميليون متر مكعب گاز توسط نيروگاه هاي استان موفق شديم از طريق ايستگاه مباركه روزانه 6.5 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در سطح استان توزيع كنيم.
معاون مهندسي و اجراي طرح هاي شركت گاز استان اصفهان گفت: زمستان امسال، ايستگاه هاي 400هزار متر مكعبي قائم يك و دو اسلام آباد بطور كلي از مدار خارج و گاز مورد نياز اين منطقه و نيروگاه اسلام آباد از طريق ايستگاه تقليل فشار 600 هزار متر مكعبي مباركه تامين مي شود.
صادقي با اشاره به اينكه ايستگاه هاي قائم يك و دو اسلام آباد در محدوه شهري واقع شده اند بيان كرد: با توجه به الزام پدافند غير عامل و مصوبه هاي ايمني شركت ملي گاز ايران در طرح جامع اصفهان بزرگ، پيش بيني و تصويب شد كه اين دو ايستگاه از مدار توزيع گاز طبيعي خارج شود.
شركت گاز استان اصفهان سالانه حدود 20ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توزيع مي كند و از اين نظر بالاترين ميزان توزيع گاز در سطح كشور را به خود اختصاص داده است.
بيش از 90 درصد خانوارهاي استان اصفهان از نعمت گاز طبيعي برخوردارند.
د/3011/ 6022

سرخط اخبار استان‌ها