پیوستن به سازمان تجارت جهانی تكلیف اقتصاد ایران را روشن می كند

تهران - ایرنا - دبیركل انجمن صادركنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران با تاكید براینكه باید زیرساخت های لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را سریعتر فراهم كنیم، گفت: پیوستن به این سازمان بین المللی تكلیف اقتصاد ایران را برای همیشه روشن خواهد كرد.

رحمان پورقربان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهمترین دستآورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)برای ایران را روشن شدن وضعیت اقتصادی كشور برشمرد و افزود: سازمان تجارت جهانی این امكان را برای ما فراهم خواهد كرد تا فعالیتهای اقتصادی براساس نظم آن سازمان شكل گیرد و وظیفه هر كس مشخص بوده و براساس آن عمل كند.
وی با اشاره به اینكه اكنون وضعیت اقتصادی كشور مشخص نیست و نمی توان فهمید جایگاه بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی كجاست و وظیفه سایر بخش ها چیست، گفت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیروی از نظم و نسق آن میزان دخالت هر نهاد در فعالیت های اقتصادی را روشن خواهد كرد و هر نهاد براساس آن عمل كرده از دخالت در سایر بخش ها منع خواهد شد.
پورقربان با بیان آنكه كشورهای متعددی در جهان به سازمان تجارت جهانی پیوسته و وضعیت بسیار خوبی در اقتصاد خود ایجاد كرده و از منافع آن بهره مند شده اند، تصریح كرد: ایران اكنون عضو ناظر این سازمان بین المللی است و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها هنوز نتوانسته عضو دائم سازمان تجارت جهانی شده و از مزایای آن بهرمند شود.
دبیركل انجمن صادركنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران با توجه به شرایط اقتصادی كشور باید هرچه سریعتر زیرساخت های لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم كنیم، افزود: روشن شدن وضعیت بانكی و سودهای بانكی یكی از اساسی ترین مسایلی است كه باید برای این امر مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی روشن شدن نرخ بهره را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ضروری دانست و گفت: باید مسایل مربوط به عرضه و تقاضا در كشور نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
پورقربان با تاكید بر اینكه خودداری دولت از تعیین قیمت و قیمت گذاری ها از مواردی است كه می تواند روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی را تسهیل كند، اضافه كرد: اینها مسایلی است كه باید هرچه زودتر تكلیف آنها روشن شود تا بتوانیم در سازمان تجارت جهانی جایگاهی كسب كنیم.
كارشناس اقتصادی ایران خواستار روشن شدن تكلیف اقتصاد كه اگر براساس اقتصاد آزاد است چارچوب های آن رعایت شود و اگر بر اساس مكاتب دیگر است نیز براساس آن عمل گردد، گفت: اكنون اقتصاد ایران معلوم نیست از كدام مكتب اقتصادی پیروی می كند و این مانع اساسی برای بهره مندی از مزایای سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
وی تاكید كرد: باید تكلیف اقتصاد خود را كاملا روشن كرده و براساس چارچوب های آن عمل كنیم تا در جهان براساس آن مدل اقتصادی شناخته شویم و فعالیت های اقتصادی خود را پیش ببریم.
پورقربان با تاكید براینكه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موجب خواهد شد تكلیف اقتصادی خود را روشن كند، عنوان كرد: در صورت پیوستن به این سازمان علاوه بر برخورداری از مزایای متعدد آن مراودات تجاری مان با جهان بیش از گذشته برقرار خواهد شد.
دبیركل انجمن صادركنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران با بیان اینكه نمی توانیم با محصور كردن خود از روند تجارت جهانی محروم باشیم، گفت: آماده ایم برای برطرف شدن مشكلات پیش رو كمك كار دولت باشیم.
وی توافق اخیر ایران و رفع تحریم های بین المللی را مهمترین عامل در تسریع روند ایران به سازمان تجارت جهانی دانست و افزود: بخش خصوصی آماده همكاری با دولت برای سرعت دادن به كارها است.
سازمان تجارت جهانی به اجماع با مذاكرات در مورد پیوستن ایران به این سازمان موافقت كرد و ۱۴۸ كشور عضو از جمله آمریكا كه مخالف عمده پیوستن ایران به این سازمان بود، به اجماع به پیشنهاد ایران برای عضویت پاسخ مثبت دادند. ایران اكنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است كه نخستین مرحله از روندی نسبتا طولانی و از نظر فنی و كارشناسی پیچیده است و در نهایت می‌تواند به عضویت كامل و رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی بیانجامد.
اقتصام(4)2078**1558

سرخط اخبار اقتصاد