پدافند غيرعامل در حوزه هاي حياتي بايد تا سطح نفوذ ناپذير افزايش يابد

تهران - ايرنا - رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: پدافند غيرعامل(دفاع بدون سلاح) در حوزه هاي راهبرد حياتي بايد تا سطح نفوذ ناپذير افزايش يابد ، چرا كه آستانه حوزه هاي فعال در كشور با يكديگر متفاوت است.

به گزارش ايرنا از سازمان پدافند غيرعامل كشور، اين مطلب را سردار سرتيپ پاسدار غلامرضا جلالي روز يكشنبه در همايش پدافند سايبري كه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد، عنوان كرد.
وي گفت: پدافند غير عامل به دنبال يك مفهوم سه گانه تهديد، اثر تهديد و خنثي سازي اثر تهديد است كه در گام نخست بايد بايد با شناخت زيرساخت ها و سازه هاي مهم ، تهديد عليه آنها را بشناسيم كه در اين ميان موضوع تهديد شناسي و دشمن شناسي بسيار مهم است كه اين تهديدات به صورت طبيعي و انسان ساخت است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور ادامه داد: كنترل تهديدات طبيعي بسيار راحت صورت مي گيرد و در اين نوع تهديدات خصومت و هدف مغرضانه وجود ندارد اما در اهداف انسان ساز، اراده و هدف و خصومت عليه كشور وجود دارد، در تهديدات انسان ساخت، محور فناوري با توجه به بازه ي زماني امروز رشد سريع و در خود فرصت و تهديد را منتشر كرده اند.
سردار جلالي توضيح داد: اين فرصت ها و تهديد ها باعث ايجاد سه ديدگاه براي فرصت طلبان، انزوا گرايان و محدود كردن فناوري شده است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل درباره سرمايه هاي كشور گفت: سرمايه هاي كشور در گذشته به صورت فيزيكي و انساني بوده اند اما امروزه به چهار شكل انساني، فيزيكي، سايبري و معنوي (در سياست، پرستيژ قدرت و در تجارت سرمايه هاي تجاري) شكل گرفته اند كه سريعترين فرآيند در اين حوزه ها تبديل سرمايه هاي فيزيكي به سايبري است.
وي در خصوص اثرتهديدات نيز گفت: آسيب هاي تهديدات به ويژه اثرات اوليه و ثانويه آنها بايد هميشه مد نظر باشد، در تهديدات هميشه اثر اوليه مطرح مي شود در حالي كه اثر ثانويه مهمتر تلقي مي شود. در اثرات اوليه هميشه حذف يك زيرساخت يا سازه مطرح است در حالي كه در اثرات ثانويه عاملي بر تهديد امنيت ملي محسوب مي شود.
سردار جلالي در تعريف پدافند غيرعامل گفت: كاركرد فعاليت هاي اين سازمان در هنگام تهديدات، باعث خنثي سازي و يا كاهش خطرات تهديد است با اين تعريف در حوزه ارتباطات بايد وارد شويم و پنج حوزه كاهش آسيب پذيري، افزايش بازدارندگي، تسهيل مديريت بحران، استمرار خدمات ضروري و افزايش پايداري ملي را دنبال كنيم.
وي در خصوص امنيت ملي و مخاطره امنيت نيز توضيح داد: كاركردهاي مهمي چون آب و امنيت، سرپناه، انرژي و اربتاطات در صورت به خطر افتادن، باعث تهديد امنيت مي شوند به همين علت همكاري مديريت بحران و نقش آن در همكاري پدافند غير عامل در شرايط اضطراري و تهديد هاي امنيتي بسيار قابل توجه است تا ما بتوانيم با ايجاد زيرساخت هاي حياتي به ارتقا پايداري ملي دست پيدا كنيم با نبود زيرساخت هاي حياتي غير ممكن است و نقش ارتباطات در اين حيطه بسيار مهم است؛ زيرا كاركرد ارتباطات روز به روز در حال افزايش است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در خصوص اهميت زيرساخت ها نيز افزود: اگر حوزه اي راهبردي حياتي دارد، بايد پدافند غيرعامل تا سطح نفوذ ناپذير افزايش يابد، چرا كه آستانه حوزه هاي فعال در كشور با يكديگر متفاوت است، بعضي كاركردها در شيبي در حال حركت هستند، بنابراين پدافند موظف به بازبيني فعاليت دستگاه هاي دولتي و خصوصي است.
سردار جلالي در خصوص بازنگري سالانه اهميت حوزه ها گفت: در همه ي حوزه ها خصوصا ارتباطات نياز به بازنگري سالانه وجود دارد. سامانه هاي همراه و ثابت نسبت به كاركرد هاي ملي ممكن است سالانه متفاوت باشد. مهمترين تغيير استراتژي دشمن در حال شكل گيري در زمينه ي تاكتيك و استراتژي است.
وي درباره ايران و نگرش جهان در مورد ايران نيز گفت: ايران از ديد آمريكا يك كشور دموكراتيك و داراي دولتي واقعي است و با انتخابات و راي واقعي مردم شكل مي گيرد؛ رهبري يك فرد ديكتاتور نيست و تلاش او براي استفاده افراد با ديدگاه هاي مخالف، براي رسيدن به اهداف است به همين دليل حركت آمريكا در محور نفوذ به افكار عمومي و كنترل مردم و ايجاد فشار است.
سردار جلالي در ادامه گفت: اهميت فضاي سايبري با تاكيد براين نفوذ بوده است، اين درحال ايست كه جان كري، وزير امور خارجه آمريكا تاكيد بسياري بر آزادي شبكه هاي مجازي در كشورها خصوصا در كشور ايران دارد كه اين براي مسئولين بسيار قابل تامل است؛ زيرا شبكه هاي مجازي بهترين بستر براي نفوذ و كنترل افكار عمومي است.
وي ادامه داد: فضاي سايبري چند بعدي است و در گرايش سايبري و نظامي درحال شكل گيري فضاي جديد است. توسعه فرماندهي و نظامي و تهديد و تئوريزه كردن جنگ به عنوان اقدام بشردوستانه است اما مهمترين فعاليت آنها در حوزه سياسي،فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي براي كنترل مردم بر فعاليت هاي سياسي است و ما در استراتژي برخورد با فناوري عقب هستيم. بايد تصور آينده نگري و مولفه هاي اصلي سايبري داشته باشيم و در بين مسئولين كشوري، تعريف واحد و جامعي از سايبري صورت مي گيرد.
وي گفت: اميدوارم با ايجاد يك درك واحد در مسئولين، به يك نقشه واحد توسط كميسيون مجلس در شناخت تهديد ها و اثرات آن برسيم. اين نقشه ي راه مي تواند كمكي باشد براي افزايش هم افزايي باشد.
اجتمام(1)**7029 ** 1418