خنثی شدن برنامه منافقین برای حمله به تجمع حامیان بشار اسد

برلین - ایرنا - پلیس برلین روز شنبه چندین تن را در یك راهپیمایی گروهك منافقین كه قصد تحریك مخالفان رییس جمهوری سوریه و حمله به تجمع طرفداران بشار اسد را داشتند، بازداشت كرد.

به گزارش ایرنا؛ در حالی كه دهها تن از فعالان مخالف بشار اسد قصد داشتند با عبور از صف پلیس به تجمع حامیان رییس جمهوری سوریه در یكی از مناطق مركزی شهر حمله كنند، پلیس برلین روز پر كاری را پشت سر گذاشت.
اعضای منافقین فعالان ضد اسد را از یك راهپیمایی مخالفان اسد در برابر سفارت روسیه با خود همراه كرده بودند.
چندین تن از اعضای منافقین به فعالان ضد اسد كه بیشترشان جوان بودند، می گفتند كه به راهپیمایی طرفداران اسد حمله كنند یا در بین آنان نفوذ كنند و فیلم و عكس تهیه كنند.
پلیس برلین دستكم دو تن را از درون راهپیمایی منافقین را كه موفق شده بودند وارد راهپیمایی طرفداران اسد شوند دستگیر كرد.
راهپیمایی منافقین در برلین ارتباطی با موضوع سوریه نداشت بلكه با حمله اخیر به اردوگاه لیبرتی منافقین در بغداد ارتباط داشت.
**1078**OT** 3404