ايران در جمع توليد كنندگان كاتاليست هاي جهاني جاي دارد

تهران - ايرنا - مديرعامل شركت نفت وگاز سرو اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران اكنون در جمع معدود شركتهاي سازنده كاتاليست جهاني جاي گرفته و دومين ريفورمر صنايع فولاد كشور در مجتمع فولاد خوزستان با كاتاليست هاي توليدي اين واحد بارگذاري شد تا بومي سازي صنعت كاتاليست تداوم يابد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني شركت مزبور، امير هومن كريمي وثيق اظهار داشت: پس از بارگذاري كاتاليست هاي ايراني در مجتمع فولاد مباركه كه در سال 1392 انجام شد، مدول شماره سه واحد احيا مستقيم مجتمع فولاد خوزستان نيز بطور كامل با كاتاليست هاي توليد داخل بارگذاري گرديد.
وي يادآور شد: تحقيقات بر روي اين كالاي استراتژيك از سال 1384 با فعاليتي چند جانبه بين اين شركت دانش بنيان، فولاد خوزستان و فولاد مباركه صورت گرفت.
كريمي وثيق تصريح كرد: سومين ريفورمر صنايع فولادسازي نيز تا پايان امسال در شركت فولاد مباركه اصفهان بارگذاري خواهد شد، در عين حال امسال شركت هاي فولاد هرمزگان و فولاد سيرجان ايرانيان نيز از كاتاليست هاي اين واحد استفاده كردند.
شركت يادشده كه در سال 1383 فعاليت خود را در زمينه توليد كاتاليست هاي صنايع فولاد، پتروشيمي و پالايشگاهي آغاز كرد، موجب شد توليداتش ايران را به جمع معدود شركت هاي سازنده كاتاليست جهان اضافه نمايد.
كاتاليست ريفرمينگ ثانويه در چرخه توليد آمونياك و كاتاليست اتوترمال در چرخه توليد متانول توسط اين شركت با مشاركت پتروشيمي رازي امسال صنعتي و بومي سازي شد.
بومي سازي محصولات يادشده كه در جهت تكميل زنجيره تامين فرآيند توليد محصولات پتروشيمي است، سالانه از خروج حدود دو ميليون دلار ارز از كشور جلوگيري خواهد شد كه اين رقم با راه اندازي طرح هاي پتروشيمي توليد متانول و آمونياك افزايش خواهد يافت.
شركت نفت و گاز سرو تاكنون بيش از 20 نوع كاتاليست پر مصرف صنايع فولاد، پتروشيمي و پالايش كشور را بومي سازي كرده كه اين امر با تكيه بر دانش و تخصص دانشمندان ايراني انجام گرفته است.
كاتاليست محصولي است كه باعث سرعت در واكنش شيميايي مي شود، اما در واكنش حل نمي شود.
توليد كاتاليست كه در بخش احياء مستقيم كارخانه هاي فولادسازي كاربرد دارد، طي سالهاي90 - 1386 به صورت آزمايشي بارگذاري شد و سال 1390 در حالي كه تمام فاكتورهاي يك كاتاليست خارجي را داشت، محقق شد.
ارزيابي ها نشان مي دهد نياز كشور به كاتاليست در حال حاضر 500 تن در سال است.
توليد كاتاليست در ايران با حمايت شركت فولاد خوزستان به نتيجه رسيده و توليد كاتاليست در ايران زماني انجام شد كه هنوز مسئله تحريم ها مطرح نبود.
اقتصام (1)1559**1558

سرخط اخبار اقتصاد