معاون ارشاد فارس:ثبت اطلاعات درسامانه جامع رسانه هاي كشور الزامي است

شيراز- ايرنا- معاون مطبوعاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس گفت: نشريات مكتوب و برخط (آنلاين) ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه جامع رسانه هاي كشور هستند.

به گزارش دريافتي دوشنبه ايرنا از روابط عمومي اين اداره كل، صابر سهرابي افزود: تمام نشريات اعم از مكتوب و برخط از جمله خبرگزاري ها و پايگاه هاي خبري تحليلي در فضاي مجازي داراي مجوز، بايد اطلاعات خود را در اين سامانه به نشاني e-rasaneh.ir ثبت كنند.
او ادامه داد: با توجه به الكترونيكي شدن اعلام وصول نشريات، مقرر شده روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، دو هفته نامه، دو ماهنامه، دو فصلنامه و سالنامه، اطلاعات دقيق خود در اين سامانه به ثبت برسانند.
وي اضافه كرد: چاپخانه ها نيز موظف شده اند اعلام وصول نشريات را از طريق همين سامانه ثبت كنند.
او ادامه داد: از اين پس روند صدور مجوز نشريات مكتوب برخط از طريق اين سامانه انجام مي شود.
سهرابي اظهار كرد: متقاضيان مجوز نشريات و رسانه هاي فضاي مجازي بايد با مراجعه به اين سامانه، درخواست خود را اعلام كنند تا پس از آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آن درخواست بررسي و مراحل صدور مجوز انجام شود تا از اين طريق نيازي به حضور فيزيكي در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي براي انجام اين امر مراحل نباشد.
او افزود: يكي از شاخص هاي دريافت يارانه مطبوعاتي نشريات اطلاعاتي است كه مدير مسوولان نشريات در اين سامانه ثبت مي كنند و بنابراين بايد دقت كافي و لازم در ثبت اين اطلاعات از سوي مدير مسوولان نشريات لحاظ شود.
وي گفت: نشرياتي كه در اين دوره يارانه به آنها تعلق نگرفته است، بايد بدانند كه يكي از دلايل آن عدم ثبت اطلاعات نشريه در سامانه مذكور است.
معاون مطبوعاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس گفت: نشريات موظفند طبق جدول تعرفه اعلام شده از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، همكاران خود را اعم از خبرنگار، عكاس، منشي، توزيع كننده و ... را به شكل بيمه خبرنگاري، بيمه كنند كه بر اين اساس، حداقل نفرات براي روزنامه ها و خبرگزاري ها از 25 نفر به 20، هفته نامه ها و پايگاه هاي خبري از 12 نفر به هشت نفر و ساير نشريات (دو هفته نامه به بالا ( نيز 6 نفر اعلام شده كه براي رسانه هاي منطقه اي، استاني و محلي به ترتيب 12، 6 و پنج نفر لحاظ مي شود.
او افزود: سقف پرداختي يارانه بيمه پنج برابر اين اعداد محاسبه مي شود كه با توجه به فعاليت خبرنگاران رسانه ها در شهرستانها، همچنين فعاليت بنگاههاي مطبوعاتي كه داراي چند نشريه هستند، اين سقف قابل افزايش بوده كه قبلا در دستورالعمل پرداختي يارانه بيمه اعلام شده است.
سهرابي بيان كرد: فرمول محاسبه و پرداخت يارانه بيمه رسانه ها بر اين اساس است كه تعداد نفرات حمايتي تقسيم بر تعداد افراد بيمه شده در وجه پرداختي رسانه به تامين اجتماعي و تعداد ماه ضرب مي شود كه اين حمايت براي رسانه هاي غير خصوصي 30 درصد است به اين معنا كه 30 درصد از مبلغ پرداختي آنان عودت مي شود.ك/1
6122 / 1876