سرمايه گذاري هند در معادن زغال سنگ افريقاي جنوبي

دهلي نو- ايرنا- وزير زغال سنگ هند اعلام كرد اين كشور درحال مذاكره با آفريقاي جنوبي براي خريد معادن زغال سنگ اين كشور به منظور تامين انرژي مورد نياز صنايع فولاد خود است .

'آنيل سواروپ' روز جمعه در گفت وگويي اظهار كرد:دهلي نو اميدوار است همزمان با رشد توليد داخلي، واردات زغال سنگ به اين كشور براي توليد برق تا سه سال آينده متوقف شود.
وي افزود:اين اقدام براي كمك به افزايش توليد برق اين كشور و تامين انرژي روزافزون مورد نياز اين كشور است .
هم اكنون به رغم توليد برق، هنوز ميليون ها نفر در هند براي روشنايي از چراغ هاي نفتي استفاده مي كند.
كشورهاي غربي و به خصوص امريكا دهلي نو را به خاطر استفاده از زغال سنگ در صنعت و نيروگاهها زير فشار قرار داده است .
وزير نيروي هند با بيان اينكه زغال سنگ همچنان به عنوان يكي از منابع اصلي تامين انرژي اين كشور باقي مي ماند، درخواست كشورهاي غربي براي جايگزيني زغال سنگ با منابع ديگر انرژي را رد كرد.
«پيوش گويال» در كنفرانس آب و هوا و انرژي اتاق بازرگاني و صنعت كلكته گفت: بيشتر كشورهاي غربي بيش از 150 سال از زغال سنگ و انرژي گرمايشي ارزان بهره مند شده اند و حالا از هند مي خواهند از اين منبع انرژي صرف نظر كند.
وي با بيان اينكه كشورهاي غربي جاده ها،فرودگاهها و زيرساخت هاي خود را تكميل كرده اند افزود: حالا اين كشورها براي جلوگيري از تغييرات اقليمي به هند توصيه مي كنند كه منابع ديگر انرژي را جايگزين زغال سنگ كند.
وزير انرژي هند با بيان اينكه غرب در ارائه اين درخواست ، شرايط مردم فقير هند را در نظر نگرفته است اظهار كرد: غرب به مرحله اي از توسعه رسيده كه به راحتي مي تواند از منابع انرژي جايگزين به جاي زغال سنگ استفاده كند اما هند محدوديت هاي زيادي پيش رو دارد.
گويال خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي با درآمد سرانه 40 تا 70هزار دلاري مي توانند از منابع جديد انرژي استفاده كنند درحاليكه اين امكان براي كشوري با سرانه دو هزار دلاري امكان پذير نيست .
*آساق*1600 **1446