56 درصد باغ هاي آذربايجان غربي به سيب درختي اختصاص دارد

اروميه- ايرنا- معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: 56 درصد از 127 هزار هكتار باغ كشت شده در استان به سيب درختي اختصاص دارد.

مقصد قرباني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: 71 هزار هكتار از باغ هاي آذربايجان غربي به كشت سيب درختي اختصاص دارد كه از اين ميزان باغ 56 هزار هكتار باغ بارور و بقيه غيربارور و نهال است.
وي اظهار كرد: امسال پيش بيني مي كنيم نزديك به 30 درصد از محصول توليدي در حدود 350 تا 400 هزار تن جذب صنايع تبديلي و تكميلي شده و 60 هزار تن نيز به شكل تازه خوري در داخل استان مصرف شود.
وي بيان كرد: امسال همچنين بيش از 100 هزار تن از سيب مازاد بر مصرف استان نيز به ديگر استان هاي كشور صادر مي شود.
قرباني با اشاره به پيش بيني افزايش 35 درصدي سيب درختي باغ هاي استان در سال جاري ادامه داد: پيش بيني توليد براي سال جاري يك ميليون و 330 هزار تن است.
وي ادامه داد: قيمت تمام شده يك كيلو سيب درختي 18 هزار ريال است كه با محاسبه هزينه هاي توليد قيمت تمام شده اين محصول براي كشاورزان بيشتر از هزينه هاي توليد مي شود.
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي آذربايجان غربي اظهار كرد: هزينه جمع آوري هر كيلو سيب زيردرختي نيز كه به مصارف صنعتي مي رسد ، بيش از يكهزار و 500 ريال است كه هيچ كدام براي كشاورزان استان صرفه اقتصادي ندارد.
وي گفت: عمده مشكلات كشاورزان اين بخش بعد از مرحله توليد است و در اين زمينه بازاريابي به موقع براي محصولات از جمله مهمترين مشكلات در بخش سيب درختي است.
به گزارش ايرنا، از مجموع سيب درختي توليد شده در استان نزديك به 600 هزار تن در سردخانه ها ذخيره مي شود و ميزان 233 هزار تن نيز مازاد بر ظرفيت سردخانه ها و كارخانجات استان است.
آذربايجان غربي مهمترين توليد كننده سيب درختي كشور با توليد سالانه بيش از يك ميليون تن سيب درختي در ارقام مختلف است ولي سهم بسيار اندكي از بازارهاي كشورهاي همسايه در اختيار سيب توليدي آذربايجان غربي است.
ميزان توليد سيب درختي در استان سال گذشته 917 هزارتن بود كه پيش بيني توليد امثال يك ميليون و 330 هزار تن است.
پارسال با وجود بيش از 350 هزار تن محصول با قابليت صادراتي بالا تنها 56 هزار تن ميوه سيب از استان به خارج از كشور صادر شد.ك3
7125/1905

سرخط اخبار استان‌ها