صادرات ٥,٧ میلیون لیتر سوخت هواپیما به كشورهای همسایه

تهران - ایرنا - مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مركزی (اراك) از صدور بیش از ٥,٧ میلیون لیتر سوخت هواپیما ( ATK) به كشورهای افغانستان و ارمنستان در شهریورماه امسال خبر داد.

به گزارش روز جمعه ایرنا از شبكه اطلاع رسانی نفت و انرژی، كرامت ویس كرمی گفت: در این بازه زمانی (شهریور ماه امسال) از انبار نفت شهید رحیم آنجفی اراك، یك میلیون و ٢٣٥ هزار و ٤٠٠ لیتر سوخت هواپیما به افغانستان و چهار میلیون و ٥٨٥ هزار و ٢٠٠ لیتر از همین سوخت به ارمنستان صادر شده است.
وی اظهار داشت: در همین مدت، سه میلیون و ٥٣٧ هزار و ٧٠٠ كیلوگرم گوگرد نیز به كشور چین ارسال شده است.
ویس كرمی از ارسال سه میلیون و ٩١ هزار و ٧٠ كیلوگرم گاز مایع (ال پی جی) به افغانستان و یك میلیون و ٦٢٦ هزار و ١٣٠ كیلوگرم از همین فرآورده نفتی به پاكستان در شهریورماه ٩٤ خبر داد.
مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اراك تصریح كرد: با توجه به سیاستها و برنامه های كلان، انتظار می رود صادرات فرآورده های یادشده به كشورهای همسایه نیز افزایش یابد.
گفتنی است، شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مركزی (اراك) از مناطق ٣٧ گانه شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بشمار می آید كه فرآیند انتقال، دریافت و ارسال نفت خام و فرآورده های نفتی را با بهره گیری از یكهزار و ٧٠٠ كیلومتر خط لوله در قطرهای مختلف و سه مركز انتقال نفت (رازان، ازنا و شهید بهرامیان شازند) انجام می دهد.
این منطقه با انتقال یكهزار میلیون لیتر فرآورده نفتی در ماه و روزانه ٧٠٠ هزار بشكه نفت خام (به طور میانگین) از طریق تاسیسات خطوط لوله و مخابرات نفت مركزی (اراك) منطقه مركزی را به شاهراه مهمی تبدیل كرده است.
این منطقه در میان دیگر مناطق شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به لحاظ موقعیت دریافت و انتقال، شاهراه مهمی محسوب می شود و همه خطوط نفت خام و فرآورده هایی كه از جنوب كشور به محدوده آن وارد می شوند به سمت شمال ادامه مسیر می دهند.
گستره عملیاتی این منطقه پنج استان لرستان، مركزی، همدان، اصفهان و قم را در برمی گیرد.
اقتصام(1) 9141**1558