90 درصد پروژه هاي سفر رهبري در حوزه ورزش و جوانان خراسان شمالي محقق شد

بجنورد - ايرنا - مديركل ورزش و جوانان خراسان شمالي گفت: افزون بر 90 درصد از 45 پروژه سفر مقام معظم رهبري به اين استان محقق شده است.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي اين اداره كل، امين رشيد لمير گفت: به جز پروژه چمن مصنوعي، تعهدات ريالي مصوب از محل استاني 35 ميليارد ريال و از محل وزارتخانه 25 ميليارد ريال بوده است.
وي خاطر نشان كرد: از اين تعداد 37 پروژه ورزشي به تكميل 100 درصد رسيده و دو سالن ورزشي چند منظوره مانه و سملقان و سالن چند منظوره شهرستان شيروان به پيشرفت فيزيكي 50 درصدي و 15 درصدي رسيده است.
وي در ادامه اظهار اميدواري كرد: با جذب اعتبار 20 ميليارد ريالي براي زمين ورزشي تختي بجنورد بزودي شاهد تكميل اين پروژه و مصنوعي شدن چمن ورزشگاه تختي باشيم.
وي اضافه كرد: از محل استاني يك پروژه و از محل وزارتخانه چهار پروژه ناتمام مانده و ضمن اين كه پروژه هاي اجرا نشده نيز دو مورد سالن تخصصي دو و ميداني و سايت تيراندازي بجنورد است.
رشيد لمير سرانه كل اماكن ورزشي استان را چهار هزار و 549 سانتي متر مربع دانست و گفت: در پايان برنامه پنجم توسعه كشور سرانه ورزشي استان بايد به رقم 12 هزار سانتي متر مربع برسد كه سهم وزارت ورزش و جوانان شش هزار سانتي متر مربع و سهم ادارات دولتي چهار هزار و 200 سانتي متر و بخش خصوصي يكهزار و 800 سانتر متر است.
مديركل ورزش و جوانان خراسان شمالي گفت: هم اكنون تعداد اماكن ورزشي در دست احداث در استان 78 پروژه ورزشي است و تعداد اماكن در حال بهره برداري 175 مورد مي باشد كه در صورت تكميل اين 78 پروژه ، سرانه ورزشي خراسان شمالي از مرز شش هزار سانتي متر خواهد گذشت.
وي خاطرنشان كرد: سفر مقام معظم رهبري به استان آنقدر خير و بركت داشت كه بسياري از روستاهاي خراسان شمالي از فضاي ورزشي برخوردار شدند و شوق ورزش در جاي جاي استان رونق گرفته است.
در استان خراسان شمالي 41 هيات ورزشي فعاليت دارند.
6042

سرخط اخبار استان‌ها