بی اعتقادی مدیران به علم، مشكل اساسی كشور است

تهران- ایرنا- عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اصلی ترین مشكل كشور این است كه اعتقاد و باوری به اداره كشور بر اساس علم وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار تشكل های دانشجویی ایرنا جواد اطاعت روز دوشنبه در مراسم افتتاح مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه امیركبیر مقوله كشورداری را مانند پزشكی دانست و گفت: همانطور كه با آزمایش خون و سی تی اسكن می توان وضع بیمار را ارزیابی كرد شاخص هایی مانند نرخ بیكاری، شكاف طبقاتی، طلاق، اعتیاد و ... گویای وخامت حال یك جامعه هستند كه متاسفانه باید گفت در شاخص های میانگین ما از 15 كشور همسایه دور و بر خود وضع بدتری داریم و در طلاق جزو 3 كشور اول دنیا هستیم.
وی افزود: هنوز قانون تقسیمات اداری كشورمان متعلق به دهه 30 شمسی است. طی این سالها استان ها، شهرها و دهستان ها زیاد شده ولی چون تمركززدایی لازم صورت نگرفته كار به جایی رسیده كه مملكت روز به روز حجیم تر، سنگین تر و متمركز تر شده است . برای همین درآمد دولت دیگر به زحمت كفاف مخارج جاری را می دهد كه اگر رقم كسر بودجه را هم از آن كم كنیم دیگر پولی برای عمران و توسعه باقی نمی ماند.
مدیر كل دفترمطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت كشور طی سالهای 76 الی 78، قانون انتخابات كشور را متعلق به بیش از 100 سال قبل دانست و گفت: سیستم انتخاباتی ما تقریبا عقب افتاده ترین سیستم انتخاباتی در دنیا است كه در مجلس دوم مشروطه توسط دوحزب اعتدالیون و عامیون به تصویب رسید. از این رو می بینیم در كشوری مثل هلند حزبی كه بتواند حتی كمتر از یك صدم آرا را كسب كند می تواند یك تریبون در پارلمان داشته باشد ولی در كشور ما گاهی گروه مورد اقبال اكثریت از دستیابی به كرسی های پارلمان بازمی مانند.
نماینده مجلس ششم تصریح كرد: قانون انتخابات در ممالك توسعه یافته به سمت ایجاد وحدت، تشریك مساعی، همكاری و همگرایی بیشتر است ولی در ایران خلاف این را شاهدیم و به قول پرفسور یرواند آبراهامیان تحلیلگر برجسته تاریخ ، در ایران سیاست و حكومت برفراز تفرقه بنا شده است. این ناشی از همان دید ملوك الطوایفی است كه حكومت های مركزی برای در امان ماندن از خطر حمله طایفه ها آنها را به جان هم می انداختند. در حال حاضر هم احزاب كه شكل تلطیف شده همین طوایف هستند به جای این كه دور هم بنشینند و مسائل كشور را حل كنند این طور به جان هم افتاده اند.
عضو بنیاد باران بار ادامه داد: هنوز در كشور یك نظام جامع آماری وجود ندارد برای همین می بینیم یارانه یك كارگر فقیر قطع می شود و یك بازاری ثروتمند یارانه دریافت می كند. در كشور بحران‌آب داریم ولی 300 هزار حلقه یعنی نصف چاههای كشور بدون مجوز حفر شده و در حال بهره برداری غیرمجازاست. نتوانستیم پیش بینی كنیم كه حفر چاههای عمیق در اطراف دریاچه ارومیه آبهای این دریاچه را به سمت خود كشانده و ‌آنرا خشك می كند. در حوزه های عمرانی پروژه های صد میلیاردی برپا می كنیم اما صد میلیون تومان خرج پژوهش و مطالعه مقدماتی برای آن نمی كنیم.
مشاور وزیر كشور در دولت دوم اصلاحات افزود: هنوز مفهوم آمایش سرزمین برای ما روشن نشده است و نمی دانیم كه فعالیتی كه در یك منطقه جغرافیایی سودآور است ممكن است در جایی دیگر ضررده باشد. این نگاه كه پیش از انقلاب هم حاكم بوده باعث شده برای شهر تهران علاوه بر كارویژه سیاسی، كارویژه صنعتی هم در نظر گرفته شود. در حالیكه همان ابتدا می شد فهمید كه تهران به صرف پایتخت بودن دارای جاذبه جذب جمعیت است و كارویژه صنعتی سیل جمعیت جویای كار را از سایر نقاط به سوی آن كشانده و بحران ساز می شود.بعد از آن تهران كارویژه اداری و آموزشی هم پیدا كرد كه خود حاشیه نشینی را تشدید كرد.
وی با بیان اینكه با این نگاه غلط شاهد بودیم كه در دولتهای نهم و دهم اقدام به ساخت شهرك هایی در اطراف تهران شد كه افراد كم درآمد در آن سكنی داده شدند افزود: این افراد وقتی به تهران می آیند و در یك شكاف طبقاتی عظیم، جوانهایی را كه سوار اتومبیل های چند صد میلیونی شده اند می بینند چه ذهنیتی پیدا می كنند؟ آیا آنها در شرایطی كه یك اتفاق سیاسی در پایتخت بیفتد مانند یك باروت عمل نخواهند كرد؟ دو سال پیش در انگلستان چنین اتفاقی افتاد و و نهادهای مدنی زحمت توانستند این طغیان حاشیه علیه متن را از كف خیابان ها جمع كنند اما در ایران كه نهادهای مدنی قدرتمندی نداریم در صورت اتفاق مشابه چه كار می توان كرد؟
اطاعت نبود پیوند میان حاكمان و علما یا سیاست و دانشگاه را مولد این مسائل دانست و تصریح كرد:‌ منظور این نیست كه دانشگاهیان و علما حكومت كنند چرا كه مدیریت كار سیاستمداران است اما سیاسیون باید از نظرات مجامع علمی استفاده و نظرات خود را به روز كنند. یادم هست قبل از حمله آمریكا به افغانستان به میزگردی در وزارت خارجه دعوت شده بودم. آنجا مسئولین می گفتند كه چون شوروی در افغانستان ناكام ماند آمریكا از تجربه وی عبرت گرفته و دیگر به افغانستان حمله نمی كند. آنها در نظر نمی گرفتند كه دیگر نظام دوقطبی پایان یافته و نظام سلسله مراتبی جای آنرا گرفته است. شوروی هم به خاطر كمك های فراوان آمریكا به مبارزان افغان مجبور به ترك این كشور شد حال آنكه آمریكا دیگر چنین مانعی را پیش روی خود نمی بیند و دیدیم كه مدتی بعد آمریكا به افغانستان حمله كرد. این تنها نمونه ای از نگاه غیرعلمی به مسائل گوناگون كشور است كه در بین سیاستمداران ما رواج دارد.
فراهنگ**3081**1569