والدين از افراط و تفريط در تربيت فرزندان پرهيز كنند

كرج-ايرنا- استاد روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي از خانواده ها خواست در تربيت فرزندان خود از افراط و تفريط پرهيز كنند.

به گزارش ايرنا، دكتر سيما فردوسي روز دوشنبه درهمايش هفته ملي سلامت بانوان كه دركانون امام علي (ع) كرج با حضور بانوان شاغل در مراكز دولتي استان البرز برگزار شد، افزود: در اين زمينه علم بهداشت رواني به ما مي آموزد كه چگونه زندگي كنيم تا آسيب نبينيم.
وي بيان داشت: بهداشت روان اصولي دارد و مي بايست از آن پيروي كرد زيرا هر پديده اي كه به وجود مي آيد يك علت دارد.
فردوسي اصل ديگر بهداشت رواني را بهداشت جسم و روان دانست و گفت: اين دو مقوله با يكديگر هستند و بر روي رفتار انسان تاثير مي گذارند.
وي اظهار كرد: بسياري از بيماري هاي افراد در محدوديت و محروميت به وجود مي آيد زيرا رفتار انسان تابع شرايط جسم و روان است.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: اگر بخواهيم رفتار سالمي داشته باشيم و بيشتر حقايق را ببينيم راهش اين است كه به جسم و روح و روان توجه كنيم و در روابط افراط و تفريط نكنيم.
فردوسي گفت: در ارتباط بين والدين و فرزندان نيز نبايد افراط و تفريط به وجود بيايد چرا كه به رفتار فرزندان در بزرگسالي خدشه وارد مي كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به شرايط شادكامي در زندگي اظهار كرد: شادكامي از خصوصيات رده بالاي انساني است و هر كس اين خصوصيت را داشته باشد شاد كام است .
وي ادامه داد: برخورداري از امكانات مالي شادكامي محسوب نمي شود و به عنوان مثال انسان هاي حسود هر چه داشته باشند شاد نيستند چرا كه خصوصيات رده بالاي انساني ندارند.
فردوسي در بخش ديگري از سخنانش به اضطراب پرداخت و افزود: پرداختن به افكار منفي باعث مي شود مديريت جسم و روان به هم بريزد.
وي ادامه داد: سلامت جسم و روان بانوان و نبود اضطراب در آنان تاثير مثبتي بر رفتار فرزندان خواهد داشت.
دراين همايش يكروزه حدود200تن از بانوان شاغل در ادارات استان البرز حضور داشتند.ك/3
7410/ 6155