شبكه ملي اهدا كنندگان سلول هاي بنيادي ايران در وزارت بهداشت راه اندازي مي شود

تهران- ايرنا- دبير ستاد توسعه علوم وفناوري هاي سلول هاي بنيادي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از راه اندازي شبكه ملي اهدا كنندگان سلول هاي بنيادي ايران درآينده نزديك خبر داد.

به گزارش ايرنا ازمعاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، دكتراميرعلي حميديه درنخستين جلسه شوراي ملي توسعه و نظارت بر مراكز پذيره نويسي اهداي سلول هاي بنيادي خونساز و بانك هاي خون بند ناف گفت: با توجه به اهميت موضوع متمركزشدن مراكز پذيره نويسي اهداء سلول هاي بنيادي، فراخواني جهت طراحي نرم افزاري كه داده هاي مربوط به اهدا كنندگان سلول هاي بنيادي وبانك هاي خون بند ناف را جمع آوري ‌كند، برگزار وبرنده اين فراخوان از طرف معاونت علمي رياست جمهوري مشخص و به زودي شبكه ملي اهدا كنندگان سلول هاي بنيادي ايران راه اندازي خواهد شد.
وي بيان كرد: همچنين زيرمجموعه‌هاي شوراي ملي توسعه و نظارت بر مراكز پذيره نويسي اهداي سلول هاي بنيادي خونساز و بانك هاي خون بند ناف در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شده است.
حميديه اظهاركرد: زير مجموعه هاي شوراي ملي توسعه و نظارت برمراكز پذيره نويسي اهداي سلول هاي بنيادي خونساز و بانك هاي خون بند ناف از جمله كميته ثبت HLA، كميته بانك هاي خون بند ناف و كميته فرهنگي تشكيل مي شود تا وظايف محوله اين شورا را عملياتي كند.
دبيرشوراي ملي توسعه ونظارت بر مراكز پذيره نويسي اهداي سلول هاي بنيادي خونساز وبانك هاي خون بند ناف درنخستين جلسه اين شورا گفت: با پيگيري هاي مداوم وزير بهداشت در ارتباط با طرح تحول سلامت كشور، آيين نامه اي در 18 ماده به استناد به اصل 138 قانون اساسي و در راستاي ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين وابلاغ شد، اين آيين نامه به منظور ساماندهي، توسعه، ارتقاي كيفيت، استانداردسازي، هماهنگي و نظارت واحد بر فعاليت هاي مراكز پذيره نويسي اهداء سلول هاي بنيادي ابلاغ شد و اين شورا نيز در همين راستا تشكيل شد.
در اين نشست دكترعلي اكبر پورفتح الله مديرعامل سازمان انتقال خون و نايب رييس اين شورا نيز درارتباط با ضرورت تشكيل اين شورا گفت: مراكز پذيره نويسي در كشور ما بدون هماهنگي و برنامه شكل گرفته اند.
وي با اشاره به تعدد مراكز مختلف پذيره نويسي تشكيل شده در كشور اظهاركرد: ما تلاش كرده ايم تاآمار و اطلاعات اين مراكز را جمع آوري كنيم زيرا در حال حاضراين مراكز به شكل مستقيم با ديگر مراكز دنيا ارتباط برقرار مي كنند كه در صورت ادامه اين وضعيت با چالشي جدي مواجه خواهيم شد به اين شكل كه هر فرد براي جستجو در بانك هاي اطلاعاتي بايد به بانك هاي مختلفي مراجعه كند كه با توجه به تعدد آن ها مشكل عمده اي پيش رو خواهد بود.
پورفتح الله خاطر نشان كرد: در اين زمينه ما جلسات متعددي با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داشتيم و دستور تدوين آيين نامه و شورايي كه اين شورا هم وظيفه نظارت از طرف وزارتخانه و هم اقدامات مرتبط با سياست گذاري، نظارت و تدوين دستورالعمل هاي مرتبط با مراكز پذيره نويسي HLA و بانك هاي خون بند ناف را به عهده داشته باشد صادر شد.
مديرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به تشكيل دبيرخانه اي به منظور متمركز نمودن اطلاعات مراكز پذيره نويسي گفت: اين مراكز به نام شبكه ملي اهدا كنندگان سلول هاي بنيادي ايران عمل مي كند و اطلاعات مراكز وارد يك پايگاه داده مي شود كه تمامي داده هاي مربوط به اهدا كنندگان سلول هاي بنيادي و بانك هاي خون بند ناف وارد اين پايگاه داده مي شوند، در اين صورت بيمارمي تواند به شكل متمركز جستجو را انجام دهد.
همچنين دكتر بهروزغارثي فرد، مدير گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و مسئول آزمايشگاه پيوند درمانگاه شهيد مطهري نيز در اين زمينه به بررسي وضعيت موجود اهدا كنندگان در شهر شيراز پرداخت و گفت: اين مركز طبق بند 17 آيين نامه ابلاغ شده از سوي وزير در حال تطبيق خود با آيين نامه شورا است.
خانم دكتر مهين نيكوگفتار نماينده بانك هاي خون بند ناف نيز گزارشي از فعاليت هايي كه از دو ماه گذشته صورت گرفته و برنامه هاي آينده اين شورا را بيان كرد.
دكتر اردشير قوام زاده،رييس مركز هماتولوژي و آنكولوژي ايران نيز با رد موضوع رشد مراكز خصوصي بانك بند ناف اظهاركرد: سلول هاي بنيادي كه در زمينه بانك هاي خون بند ناف استفاده مي شوند بايد از نظر استاندارد بودن مورد بررسي قرار گيرند، در غير اين صورت بايد از فعاليت اين مراكز جلوگيري به عمل آيد.
خانم دكتربهنوش زارع، نماينده سازمان غذا و دارو نيزدر اين جلسه خاطر نشان كرد: مراكز مرتبط با بانك هاي خون بند ناف بايد با سازمان غذا و دارو براي استانداردسازي همكاري كنند.
در ادامه اين جلسه اعضاي شورا به بيان نظرات و پيشنهادات خود در اين ارتباط پرداختند.
علمي (1) ** 9340**1440