مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب: تولید نفت افزایش می یابد

اهواز - ایرنا- مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب از هدفگذاری برای افزایش 600 هزار بشكه ای تولید روزانه نفت در این شركت و آمادگی كامل برای رسیدن به این هدف در كوتاهترین زمان ممكن خبر داد.

بیژن عالیپور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق برنامه ، پس از لغو تحریم ها این افزایش تولید نفت در یك بازه زمانی كوتاه مدت به تدریج انجام خواهد شد.
مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب میزان تولید فعلی نفت در این مناطق را روزانه دو میلیون بشكه اعلام كرد.
وی اضافه كرد: شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب با برخورداری از مخازن نفتی عظیم قادر است تولید روزانه خود را به میزان تولید قبل از تحریمها یعنی حدود سه میلیون بشكه در روز برساند.

* وزیر نفت به خوزستان می آید
عالیپور همچنین از سفر وزیر نفت به خوزستان خبر داد و گفت: این سفر ظرف دو یا سه هفته آینده انجام خواهد شد.
وی اظهار كرد: با حضور وزیر نفت دو واحد نمك زدایی در مناطق نفتخیز جنوب، یك واحد نمك زدایی با ظرفیت 75هزار بشكه متعلق به شركت مهندسی توسعه نفت و نیز یك كارخانه بهره برداری 75هزار بشكه ای دیگر بهره برداری می شوند.
مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب همچنین در خصوص حضور دوباره غولهای بزرگ نفتی برای سرمایه گذاری در حوزه های نفتی تحت اختیار این شركت پس از حذف تحریم ها گفت: این شركت ها برای حضور در ایران اعلام آمادگی كرده اند.
وی از علاقه مندی شركت های نفتی اروپایی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفتی خبر داد و افزود: عمده مخازن نفتی ایران در مناطق نفتخیز جنوب قرار دارند و به همین دلیل نگاه ویژه ای به این مناطق وجود دارد.
مدیر عامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب اسفند 93 گفته بود: با لغو تحریم ها این شركت برای رسیدن به تولید سه میلیون بشكه نفت در روز در سال 94 آمادگی دارد.
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب با پنج شركت بهره برداری نفت و گاز، دو شركت خدماتی و دو شركت تخصصی بزرگترین شركت تابع شركت ملی نفت ایران است.
90درصد تجهیزات واحدهای نمك زدایی و دیگر تجهیزات نفتی مناطق نفتخیز جنوب ساخت داخل است.
6084/6064