بررسي همكاري هاي نمايشگاهي ايران و ايتاليا

تهران - ايرنا - مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه بين المللي ايران و رييس نمايشگاه كشور ايتاليا چگونگي مشاركت توليد كنندگان و تجار دو كشور در نمايشگاههاي آينده را بررسي كردند.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي و امور بين الملل شركت نمايشگاهاي بين المللي ايران، در پي يادداشت تفاهم امضا شده بين شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران و نمايشگاههاي ايتاليا جلسه مشتركي با حضور پيروپي چي نتي مدير ارشد نمايشگاههاي كشور ايتاليا و حسين اسفهبدي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران در محل دايمي نمايشگاهاهي بين المللي برگزار شد.
در اين نشست كه به منظور ارايه و امضاء تفاهم نامه منعقده بين طرفين برگزار شد، دو طرف ضمن بررسي تفاهم نامه فيمابين، به بررسي چگونگي مشاركت توليدكنندگان و تجار دو كشور در نمايشگاههاي آتي پرداخته و به بحث و تبادل نظر براي اجرايي كردن تفاهم نامه مذكور پرداختند.
دوطرف با توجه به شرايط پساتحريم و تسهيل اجراي برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي ايتاليا در سال گذشته، شرايط موجود را مثبت و روند اجرايي آن را مثبت ارزيابي كردند.
اسفهبدي با استقبال از سرمايه گذاري ايتاليا در نمايشگاههاي بين المللي ايران خواهان بسط و گسترش روابط با آنان شد.
اقتصام(1)2022**1558