چالدران پربارش ترين شهر آذربايجان غربي در 72 ساعت گذشته بود

اروميه ـ ايرنا ـ رييس اداره پيش بيني هواشناسي آذربايجان غربي گفت: شهرستان چالدران با 14 ميليمتر بارندگي بيشترين ميزان بارش هاي 72 ساعت گذشته را به خود اختصاص داده است.

مهدي صابري روز يكشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: پيرو اطلاعيه شماره 26 هواشناسي آذربايجان غربي در سه روز گذشته شاهد بارندگي هايي در سراسر استان به صورت رگبار باران بوديم كه شهرستان هاي ماكو ، چايپاره و خوي به ترتيب با 12 و 10 ميليمتر پربارش ترين شهرهاي استان بودند.
وي ادامه داد: ميزان بارش ها در شهرستان تكاب هشت ميليمتر ، سردشت هفت ميليمتر ، اروميه شش ميليمتر، سلماس و شاهيندژ چهار ميليمتر ، پلدشت 5.4 ميليمتر ، مهاباد 3.4 ميليمتر و نقده دو ميليمتر بود.
رييس اداره پيش بيني هواشناسي آذربايجان غربي با بيان اينكه بارندگي دوره مشابه سال قبل استان 27.5 بوده است ، گفت: ميانگين بارش هاي استان در سال زراعي جاري هشت ميليمتر بوده كه اين ميزان در اروميه 6.2 ميليمتر است.
وي اضافه كرد: در 24 ساعت گذشته در شهرستان هاي شمالي استان از جمله ماكو ، پلدشت ، سلماس ، خوي ، چايپاره ، انزل و چالدران شاهد بارندگي هاي مطلوبي بوديم.
صابري گفت: دماي هواي اروميه در 24 ساعت گذشته بين 10 تا 22 درجه سانتي گراد در نوسان بود.
وي اظهار كرد: شهرستان هاي تكاب ، اشنويه و نقده با دماي 9 درجه سانتيگراد بالاي صفر خنك ترين و شهرهاي پيرانشهر ، سردشت و پلدشت با دماي 27 درجه سانتي گراد بالاي صفر گرمترين شهرهاي استان بودند.
ميانگين بارندگي هاي استان در مدت زمان مشابه پارسال 27.5 و ميانگين بارندگي هاي اروميه 57 ميليمتر بود.ك3
7125/1905

سرخط اخبار استان‌ها